Pojdi na vsebino

V Turizmu Ljubljana smo v letu 2015 izvedli serijo osmih delavnic za identificiranje in oblikovanje integralnih turističnih produktov (zaokroženih organiziranih doživetij) v regiji Osrednja Slovenija, v okviru regijskih aktivnosti pa smo delo letos nadaljevali. Iz nabora smo izbrali štiri najobetavnejše, da bi razvili nekaj kakovostnih in tržno zanimivih prodajnih programov, ki se lahko že kmalu vključijo v distribucijske kanale Turizma Ljubljana.

Pastir na planini. V ozadju planinske koče.

© Dunja Wedam

Ključni razlog za delo pri razvoju novih organiziranih doživetij v Osrednji Sloveniji je želja, da tujim turistom, ki obiskujejo slovensko prestolnico, ponudimo privlačne dodatne možnosti tudi zunaj Ljubljane, po teh namreč čedalje pogosteje povprašujejo. Med prodajnimi uspešnicami so organizirani obiski najbolj prepoznavnih slovenskih turističnih zanimivosti, ob tem pa se vse bolj uveljavljajo avtentična doživetja v zelenem objemu Ljubljane.

Oblikovanje organiziranih doživetij del regijskih aktivnosti

Aktivnosti potekajo v okviru regijskih aktivnosti, ki jih Turizem Ljubljana v vlogi RDO Osrednja Slovenija izvaja že vse od leta 2011, pospeševanje organiziranih doživetij pa ima pomembno mesto tudi v novi regijski strategiji turizma do leta 2022. Večja ponudba doživetij v zaledju glavnega mesta Slovenije bo spodbudila nadaljnji razvoj turizma v regiji (število obiskovalcev in potrošnjo), obenem pa bo lahko vplivala na daljšo dobo bivanja turistov v Ljubljani oziroma regiji.

V letošnjih jesenskih mesecih smo v sodelovanju z Brand Business School aktivno oblikovali štiri integralne turistične produkte (ITP-je), ki so oblikovani kot organizirana doživetja. Merila za izbor so bila: (1) privlačne vsebine za turistično doživetje, (2) dovolj razvite vsebine za trženje v bližnji prihodnosti (pomlad 2017) in (3) omogočanje doživetij tudi individualnim turistom. Eden od temeljnih pogojev je bil, da je opredeljen nosilec programa, ki bo skrbel za povezovanje, koordinacijo ter ključno – za samo organizacijo oziroma izvedbo programa.

Turizem Ljubljana je – glede na povpraševanje turistov in glede na najboljšo možnost izvedbe – predvidel, da se ITP-ji pripravijo za manjše skupine individualnih turistov (od dva do okvirno osem oseb) brez lastnega prevoza in da turiste na izletu ves dan spremlja turistični vodnik; ta je dragocen še zlasti zaradi možnosti komunikacije v tujih jezikih.

Od preverjanja na terenu, delavnic do testiranja programov

V prvi fazi smo posamezne elemente doživetij testirali na terenu, kar nam je predstavljalo pomembno izhodišče za delo na delavnicah, ki so potekale ločeno za štiri doživetja: v Kamniku (za doživetje na Veliki planini), Polhovem Gradcu (za produkt Grofa Blagaja), Šmartnem pri Litiji (za doživetje Valvazorja na gradu Bogenšperk) in na Vrhniki (za doživetje največjega slovenskega pisatelja Ivana Cankarja).

Na podlagi izobraževalno-razvojnega dela na delavnicah so nastali osnutki programov, ki smo jih skupaj s sodelujočimi ponudniki in nosilci dodelovali, nato pa na terenu tudi testirali, v obliki simulacije doživetja, kot ga bo doživel kupec programa. Sledila so priporočila in predlogi za izboljšave, nato pa končno oblikovanje programov.

Doživetja so ob zaključku projekta pripravljena za prodajo oziroma za vključitev v distribucijske kanale Turizma Ljubljana na Visit Ljubljana (Spletna trgovina doživetij) in tudi v kanale nosilca, hkrati pa so bile v procesu opredeljene tudi možnosti za nadaljnji razvoj in izboljšave. Vsi produkti (oziroma nekateri z določenimi prilagoditvami) so primerni za trženje tudi izven sezone, razen produkta Med pastirje na Veliko planino, ker so pastirji na planini le nekaj mesecev (poleti).

Model trženja in standardi

Ob štirih ITP-jih je bil v procesu opredeljen tudi model trženja integralnih turističnih produktov, ki se bo v prihodnjih letih postopoma nadgrajeval. Pripravili smo tudi temeljne standarde, ki jih morajo vsa organizirana doživetja izpolnjevati za vključitev v krovne regijske distribucijske kanale. Ti so:

 1. izvedba že za dva udeleženca;
 2. prevoz iz Ljubljane in nazaj je vključen v ceno;
 3. vodenje je vključeno v ceno (vodnik mora imeti veljavno licenco za turistično vodenje v Sloveniji);
 4. vsebina opisanega programa je v celoti vključena v ceno (ni doplačil);
 5. program se izvaja najmanj v enem tujem jeziku (angleškem), v posebnih primerih pa še v drugih tujih jezikih ciljnih trgov, na katerih program oglašujemo;
 6. ustrezno razmerje med ceno in kakovostjo ponudbe (»value for money«);
 7. razpoložljivost: najmanj enkrat na teden v poletni in/ali zimski sezoni; zaželeno je večkrat na teden;
 8. odziv glede potrditve izvedbe naročenega programa mora biti zagotovljen v največ 24 urah;
 9. ponudnik omogoči merjenje zadovoljstva uporabnikov: objava na portalu TripAdvisor in odzivanje na komentarje uporabnikov;
 10. program je prodajno zanimiv/atraktiven – v testni fazi dosega pričakovan odziv;
 11. hitra odzivnost in stalna dosegljivost organizatorja (v delovnem času).

Sorodne vsebine