Pojdi na vsebino

Novembra smo nadaljevali delavnice za razvoj in trženje kulturnega turizma v Ljubljani, ki jih pripravljamo skladno s strateškimi smernicami kulturnega turizma pod okriljem Turizma Ljubljana in v sodelovanju z oddelkom za kulturo Mestne občine Ljubljana. Novembrske delavnice so se udeležili predstavniki ljubljanskih muzejev in galerij ter nekaterih drugih kulturnih ustanov.

Bela stavba ob strani požarno stopnišče

© Dejan Habicht

Na delavnici smo skupaj z udeleženci pregledali aktivnosti in rezultate na področju kulturnega turizma v Ljubljani v letu 2017. Predstavili smo načrt aktivnosti v prihodnjem letu s poudarkom na vrednotenju kulturnega turizma, izobraževanju na tem področju in trženju Turistične kartice Ljubljana.

Neja Petek iz Agencije za razvoj in komunikacije v turizmu Nea Culpa pa je zbranim predstavila strateške dokumente slovenskega turizma, povezane s kulturo: Operativni načrt trženja kulturnega turizma Slovenije in del Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, ki se navezuje nanj.

Nova aplikacija za zbiranje podatkov o turistih

Predstavili smo tudi novost: načrt za sistematično zbiranje podatkov o kulturnih turistih v Ljubljani, ki izhajajo iz strateških smernic razvoja kulturnega turizma v prestolnici. Pri Turizmu Ljubljana pripravljamo dva načina zbiranja podatkov: kvantitativnega in kvalitativnega. Pripravili smo aplikacijo za poročanje galerij in muzejev o številu tujih obiskovalcev in o državah, iz katerih prihajajo. V tem mesecu bo aplikacija nared za testiranje, januarja pa se bo začelo z njo redno zbirati podatke. Poročanje institucij je predvideno na dnevni ravni.

Poleg tega smo na delavnici pripravili zasnovo vprašalnika, s pomočjo katerega bomo še bolje spoznali kulturnega turista v Ljubljani (profil, motivacija, viri informacij) in ki nam bo v pomoč pri vrednotenju ponudbe.

Trženje Turistične kartice Ljubljana

Med vsebinami, ki smo jih obravnavali na delavnici, je bilo tudi iskanje novih možnosti za trženje Turistične kartice Ljubljana. V prihodnjem letu bi si namreč želeli, da se čim več ponudnikov, ki so že vključeni vanjo, odloči tudi za prodajo kartice. Trženje kartice, ki združuje kulturno ponudbo Ljubljane, pomeni sistematično trženje kulturnih institucij in s tem tudi povečevanje njihovega obiska.

Sorodne vsebine