Pojdi na vsebino

Udeležili smo se letne konference Digital Tourism Think Tank Global v Bruslju, ki prinaša aktualne trende na področju digitalnega marketinga in primere dobrih praks z vsega sveta.

Letak za digitalizacijo.

© Tomo Jeseničnik

Na konferenci, ki je bila 30. novembra in 1. decembra, so letos poudarili pet ključnih trendov, ki usmerjajo razvoj digitalnega marketinga.

Spoznajmo svoje ciljne javnosti in definirajmo glavne stebre vsebin

Destinacije, ki so uspešne pri digitalnem marketingu, namenjajo veliko pozornosti raziskovanju vseh dostopnih podatkov o svojih ciljnih trgih, definiranju person (ciljnih skupin) in načrtovanju vsebin zanje.

Spreminjanje strukture kadrov

Uredniške ekipe oddelkov digitalnega marketinga se povečujejo; med novimi delovnimi mesti so še zlasti pomembni vodje vsebinskih oddelkov, uredniki (tekstopisci), oblikovalci in art direktorji. Nekatere destinacije že zaposlujejo tudi spletne programerje.

Razvojna vloga DMO postaja ključnega pomena

Krovne destinacijske organizacije (DMO – Destination Management Organization) čedalje pogosteje prevzemajo tudi razvojno vlogo in oblikujejo turistične produkte, saj se s tem konkurenčna moč prenaša tja, kjer je mogoče zagotoviti največje razlikovalne prednosti: k ustvarjanju motivov prihoda. Ključna podlaga za oblikovanje produktov so podatki o ciljnih javnostih, za katere jih pripravljamo. Ko jih (s)poznamo, se moramo kar se da vživeti vanje, v njihove potrebe in želje ter načrtovati zanje optimalno potrošniško izkušnjo.

Čedalje pomembnejša partnerstva

Krovne destinacijske organizacije pri marketinških aktivnostih čedalje tesneje sodelujejo s partnerji, ne le z vplivneži. Partnerji (ponudniki v destinaciji, na primer hoteli, in druge organizacije) so namreč tisti, ki lahko ciljne javnosti destinacije najbolj učinkovito dosežejo sredi njihove potrošniške izkušnje.

Mobilne aplikacije nadomeščajo klepetalni boti

Namesto da bi ljudem ponujali vnaprej pripravljene vsebine s pomočjo mobilnih aplikacij, ki si jih je treba naložiti na telefon in ki ne omogočalo domače uporabniške izkušnje, si destinacije čedalje bolj prizadevajo doseči potencialne turiste z aplikacijami, ki jih že uporabljajo vsak dan, kot so Messenger, What's App in druge.

V Bruslju tudi sestanek delovne skupine pri ECM

V Bruslju pa smo se udeležili tudi sestanka delovne skupine Digital Destination Knowledge Group pri združenju European Cities Marketing (ECM), katere člani smo. Na sestanku smo med drugim napovedali pripravo raziskave o izvajanju digitalnega marketinga v destinacijah, po premoru pa se vračajo strokovni tematski spletni klepeti med destinacijami, vključenimi v ECM, o določenih temah.

Sorodne vsebine