Pojdi na vsebino

Spremenjene razmere v turizmu in kulturi so dobra priložnost za razmislek o svežih pristopih in vnovično potrditev pomembnosti sodelovanja med sektorjema turizma in kulture. Še zlasti v luči letošnje odmevne uvrstitve Plečnikove Ljubljane na Unescov seznam svetovne dediščine. Zato so pri Turizmu Ljubljana začeli pripravo novih strateških smernic kulturnega turizma in prireditev v Ljubljani za prihodnjih pet let.

Proces oblikovanja »Akcijskega načrta razvoja kulturnega turizma in prireditev v Ljubljani za obdobje 2022–2027« so tudi tokrat zastavili v sodelovanju z vsemi partnerskimi organizacijami, kulturnimi institucijami, producenti dogodkov in nevladnimi organizacijami.

Iskanje preboja za razvoj doma in v tujini

Na prvi od petih predvidenih delavnic, ki so jo pripravili 8. decembra, so preboj za razvoj iskali doma in v tujini. Delavnice se je v živo in prek spleta udeležilo trideset predstavnikov ljubljanskih hiš kulture in organizatorjev prireditev. Po uvodnem nagovoru direktorice Turizma Ljubljane mag. Petre Stušek je na delavnici spregovorila kuratorka in organizatorka trienala Brugge, ki z umetniškimi instalacijami v javnem prostoru in na razstavah zdravi travme lokalne skupnosti in privablja goste od blizu in daleč. Izvedli so tudi analizo in evalvacijo preteklega obdobja. Pri tem so se oprli na številne kazalnike, ki so posledica rednega zbiranja podatkov, uvedenega v preteklem strateškem obdobju.

Vsebine, ki bodo obiskovalce zadržale dalj časa

Kulturni turizem je eden od šestih strateških produktov nadaljnjega razvoja turizma v Ljubljani. Kot nosilca identitete in genoma Ljubljane kot mesta ga je mogoče povezovati z drugimi produkti.

Pri Turizmu Ljubljana si želijo tudi v prihodnjem strateškem obdobju povečati delež gostov, ki obiščejo mesto še zlasti zaradi kulture in prireditev. Poleg tega želijo preostalim prostočasnim, pa tudi poslovnim obiskovalcem ponuditi in približati več vsebin kulture in življenjskega sloga Ljubljane. V prihodnje želijo podpirati, razvijati in promovirati vsebine, s katerimi bodo privabili goste, ki si želijo mesto spoznavati bolj poglobljeno in v njem preživeti dalj časa, vsaj tri ali štiri noči. Pomemben motiv za doseganje teh ciljev so tudi kulturni dogodki.

Sorodne vsebine