Pojdi na vsebino

Kongresni urad Slovenije je sredi novembra na spletnem dogodku predstavil sedemnajst Kongresnih ambasadorjev in ambasadork Slovenije 2021, ki so s predanostjo, zavzetim delom, mednarodno vpetostjo in vztrajnostjo pripomogli, da je Slovenija v preteklih letih gostila mednarodne znanstvene, strokovne in druge poslovne ter športne dogodke.

Slovenski ambasadorski program je Kongresni urad pri Turizmu Ljubljana zasnoval kot strateški partnerski projekt, ki lahko pripomore k nadaljnji internacionalizaciji znanstveno-raziskovalnega potenciala naše države. Zaživel je leta 2019, ob podpori Slovenske turistične organizacije in številnih partnerjev. Doslej so nazive podelili skupaj 67 ambasadorjem in ambasadorkam.

Sedemčlanska komisija Slovenskega ambasadorskega programa, ki jo sestavljajo predstavniki  destinacijskih klubov in Kongresnega urada Slovenije, je konec oktobra potrdila letošnje dobitnike in dobitnice naziva. Med njimi so tudi ambasador, ki pokriva področje športnih dogodkov, ambasador za področje gospodarstva in ambasadorka »Rising star« (Vzhajajoča zvezda). Večina jih je bila nominirana za znanstveno-strokovne dogodke, ki so jih izvedli med letoma 2018 in 2020, z najmanj sto udeleženci, med katerimi jih je bila vsaj polovica iz tujine.

Kongresni ambasadorji in ambasadorke

Prejemnik naziva častnega Kongresnega ambasadorja Slovenije 2021 je prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med., ki je v svoji dolgoletni karieri organiziral številne mednarodne medicinske kongrese.

Drugi letošnji Kongresni ambasadorji in ambasadorke Slovenije so: Darko Brlek, Festival Ljubljana, prof. dr. Helena Burger, dr. med, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča, prof. dr. Leon Cizelj, Institut Jožef Stefan, odsek za reaktorsko tehniko, prim. prof. dr. Ivan Eržen, dr. med., spec. za epidemiologijo, spec. za javno zdravje, Nacionalni inštitut za javno zdravje, mag. Jelka Janša, UKCL, Nevrološka klinika, Klinični oddelek za bolezni živčevja – KOBŽ, prof. dr. Marko Krevs, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, prof. dr. Damijan Miklavčič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, doc. dr. Lili Nemec Zlatolas, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI), prof. dr. Majda Pajnkihar, viš. med. ses., Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, prof. dr. Irma Potočnik Slavič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, mag. Črtomir Remec, Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, doc. dr. Mojca Volk, univ. dipl. inž. el., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, in doc. dr. Petra Zupet, dr. med., prof. šp. vzg., IMŠ Inštitut za medicino in šport.

Kongresni ambasador Slovenije s področja športnih dogodkov je Emir Haskić, B4SPORT CAMPS d.o.o., Agencija za športni turizem, s področja gospodarstva Marino Furlan, Intra lighting d.o.o. Nova Gorica, naziv Kongresna ambasadorka Slovenije »Rising Star« pa so podelili asist. Manci Matičič Zver, mag. diz., Fakulteta za dizajn, pridružena članica Univerze na Primorskem.

Ljubljana in Slovenija – eni od središč intelektualnega kapitala in inovativnosti

Mag. Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana, vlogo Kongresnih ambasadorjev in ambasadork Slovenije 2021 postavlja v širši kontekst: »Ti izjemni posamezniki s svojim aktivnim in dolgoletnim delovanjem v mednarodnem znanstveno-strokovnem in poslovnem okolju krepijo položaj Ljubljane in Slovenije kot enega od središč intelektualnega kapitala ter inovativnosti v širši regiji. Ponosna sem, da dvanajst letošnjih kongresnih ambasadorjev in ambasadork deluje v okviru članic Univerze v Ljubljani ali nacionalno pomembnih znanstveno-raziskovalnih, gospodarskih in kulturnih ustanovah s sedežem v našem mestu.«

Sorodne vsebine