Pojdi na vsebino

Na Ljubljanskem barju leži vas z osamelcem, ki se vzpenja komaj 35 metrov visoko, a je sredi prostrane ravnice na pogled skorajda kot hrib: Blatna Brezovica. Vas pa je zanimiva tudi zaradi svoje stare stavbne arhitekture, sakralne dediščine, biotske pestrosti in pradavne zgodovine; v bakreni in delu bronaste dobe so bila tod namreč številna kolišča. Zanimivosti vasi lepo poveže krožna, sedem kilometrov dolga Bobrova pot, ki jo je mogoče bodisi prehoditi bodisi prekolesariti.

Bobrova pot se začenja pri Športnem parku v Blatni Brezovici, kjer je uvodna pojasnjevalna tabla poti; skupaj z njo o zanimivostih območja pripoveduje osemnajst tabel. Je pretežno ravninska (z dvema kratkima klancema), vodi po mirnih vaških cestah, makadamih in kolovozih, po obrobju osamelca in čezenj. Z nje se odpirajo lepi razgledi na hribovje, ki obroblja Ljubljansko barje.

Majhna vas z bogato dediščino

Smerokazi z bobrom, maskoto poti (kajpak zaradi znamenitega dela Bobri duhovnika in pisatelja iz bližnjih Notranjih Goric Janeza Jalna, v katerem je predstavil življenje koliščarjev pred več kot štirimi tisočletji), nas dosledno vodijo po poti. Pojasnjevalne table nas seznanjajo s tukajšnjo kulturno in naravno dediščino: z življenjem koliščarjev (o njihovih bivališčih, rokodelstvu, oblačilih, prehrani ...); z bogato kmečko arhitekturno dediščino, od lesenega svinjaka in svinjske kuhinje do senikov, kozolcev in tipičnih pritličnih domačij z ohranjenimi lesenimi ostrešji; z živalsko in rastlinsko pestrostjo Barja ... Na poti je tudi cerkev sv. Jakoba, ki je del slovenske Jakobove poti. O cerkvi sicer kroži legenda, da so jo bistriški menihi želeli zgraditi na vrhu tamkajšnjega hriba, pa so domačini gradbeni material vedno znova znosili nazaj na Barje. Med pomembnejšimi sakralnimi zanimivostmi je še vaška kapelica s poslikavami znanega cerkvenega slikarja Simona Ogrina.

Izjemno prijetno doživetje tesnega prepleta barjanske kulturne in naravne krajine.

Sorodne vsebine