Pojdi na vsebino

Turizem Ljubljana je v sodelovanju z Oddelkom za kulturo MOL ter Agencijo za razvoj in marketing v turizmu Nea Culpa pripravil Strateške smernice kulturnega turizma in prireditev v Ljubljani za obdobje 2022–2027. Delovna skupina mestnih in nacionalnih kulturnih ustanov, NVO, turističnega gospodarstva in kreativnega sektorja si je zadala vizijo, da Ljubljana postane svetovno prepoznavno mesto kulture in ustvarjalnosti, privlačno za življenje, delo in obisk slovenskih in mednarodnih gostov.

Kultura v središču identitete mesta

Raznovrstnost in kakovost kulturne ponudbe v Ljubljani presegata primerljiva evropska mesta. Umetnost, ustvarjalnost in Plečnikova zasnova mesta so v središču njene identitete, njihova edinstvenost pa omogoča destinaciji primerjalno prednost na svetovni ravni. Poleg tega kultura povečuje privlačnost mesta za življenje in delo.

Prebojni strateški projekti

Med prebojnimi strateškimi projekti so kulturne četrti; povezane prireditvene platforme, ki bodo razdrobljene dogodke združile v zaokrožene tematske sklope; konzorcij nosilnih festivalov za skupne promocijske aktivnosti; komunikacija vrhuncev kreativne in kulturno-umetniške ponudbe v vseh letnih časih; strateška partnerstva za promocijo na tujih trgih; inovativna doživetja in knjižne police Ljubljane kot Unescovega mesta literature v hotelih ter informacijskih centrih.

Ključna področja ukrepov in akcij

Strateški model razvoja kulturnega turizma in prireditev izpostavlja štiri področja, za katera so pri Turizmu Ljubljana pripravili ukrepe in akcije: festivali in dogodki, redni programi v kulturnih ustanovah, galerije, muzeji in gradovi ter kreativni sektor. Ta štiri področja se prepletajo v geografsko zaokroženih območjih mesta (Kulturne četrti) in vsebinsko povezanih mestnih ali regijskih projektih, kot sta na primer Plečnikovo leto in Unescovo mesto literature.

Zadovoljstvo prebivalcev

Nove strateške smernice kulturnega turizma in prireditev za prihodnjih pet let se naslanjajo na vizijo in cilje dveh dokumentov: Strategije razvoja turistične destinacije Ljubljana in Ljubljanska regija 2021–2027 in Strategije razvoja kulture v MOL 2020–2023 z usmeritvami do 2027.

Vizija vseh strateških dokumentov poudarja pomembnost zadovoljstva prebivalcev Ljubljane, ki so tudi najboljše poroštvo za avtentično in kakovostno izkušnjo obiskovalcev.

Sorodne vsebine