Pojdi na vsebino

V okviru regijskih aktivnosti Regionalne destinacijske organizacije Osrednja Slovenija je v preteklem letu potekala tudi nadgradnja uradnega spletnega turističnega portala Ljubljane v regijskega. Spletno mesto www.visitljubljana.si je tako postalo uradno spletno mesto Ljubljane in regije Osrednja Slovenija, ki je s konkretnimi informacijami o ponudbi in prireditvah ter možnostmi za izlete na enem mestu združilo in tudi programsko povezalo celotno ponudbo regije.

Številni kraji v regiji, ki prej niso imeli svojih turističnih spletnih strani − ali pa so bile te skrite znotraj občinskih portalov in tako obiskovalcem pogosto slabše dostopne − so tako dobili dostop do številnih trgov in obiskovalcev, in to v okviru prepoznavnega in dobro uveljavljenega portala www.visitljubljana.si, v več jezikih.

S kratkim opisom kraja oziroma širše ponudbe občine je predstavljenih vseh 25 občin (ki poleg Ljubljane tvorijo regijo) oziroma njihova turistična ponudba, poudarjene so glavne turistične točke in vzpostavljene so povezave do lokalnih informacij. Na drugi strani pa Ljubljana kot mestna destinacija nadgrajuje svojo ponudbo z regijsko komponento in komunicira preplet kreativne urbanosti prestolnice in privlačne avtentičnosti zelene okolice, s čimer daje urbanemu karakterju novo dimenzijo, ki jo tudi lažje razlikuje od drugih prestolnic.

Odzivi na regijsko nadgradnjo so pozitivni. Obiskovalci pohvalijo obširnost informacij, ki jih lahko najdejo na spletu, všečna pa je tudi vizualna podoba. Vsebine se s pomočjo koordinacije s pristojnimi na vseh 26 občinah in v turističnih društvih sproti dopolnjujejo in nadgrajujejo. S programskega vidika se bo vsebina dopolnjevala s konkretnimi programi izletov, tako organiziranih kot tudi tistih v obliki namigov. V letih 2012 in 2013 pa se bodo nadaljevale tudi aktivnosti za funkcionalno in tehnično nadgradnjo portala ter optimizacijo destinacijskega portala za spletne iskalnike.

V letu 2011 je spletni naslov www.visitljubljana.si zabeležil 665.288 obiskov spletnega mesta. Povprečno število ogledanih strani v enem obisku spletnega mesta je 4,52 strani.

Sorodne vsebine