Pojdi na vsebino

V oktobrskih Pismih iz Ljubljane smo poročali, da je regija Osrednja Slovenija v okviru regijskih aktivnosti pod vodstvom prof. dr. Janeza Bogataja jeseni 2012 pristopila k izdelavi študije integralnega tematskega turističnega proizvoda gastronomija, v začetku letošnjega leta pa na njeni podlagi že nastaja prvi regijski kulinarični vodič v Sloveniji.

Osnutek študije je bil predstavljen v obliki delavnice v okviru oktobrske seje Foruma RDO in Strokovnega sveta, dokument, ki podaja razvojne in trženjske smernice za oblikovanje in trženje tega integralnega turističnega proizvoda, pa se je nato od oktobra še nadalje nadgrajeval in usklajeval z vsemi občinami, ki tvorijo regijo. Na zadnjem srečanju so se člani foruma med drugim dogovorili, da bodo predstavniki občin v svojih okoljih predstavili gastronomsko študijo regije Osrednja Slovenija in pri tem posvetili posebno pozornost svoji občini. Tako nekatere občine že intenzivno delajo na področju vključevanja tipičnih lokalnih jedi v kulinarično ponudbo svojega območja.

Osrednja tema forumske seje je bila tokrat priprava kulinaričnega vodnika »Okusiti Osrednjo Slovenijo« kot ene od prvih konkretnih aktivnosti, ki izhaja iz strateških smernic. Regija se namreč zaveda, da bo strategijo lahko izpeljala le, če bodo ponudbo predlaganih tipičnih jedi v svojo stalno ponudbo vključili gostinci.

V ta namen je RDO Osrednja Slovenija pod vodstvom prof. dr. Janeza Bogataja za posamezno občino pripravila ožji izbor jedi, ki bi ga želeli predstaviti v kulinaričnem vodiču, poleg predstavitev jedi in kratkih zgodb o njih pa bo kulinarični vodič vključeval tudi gostinske lokale, kjer ponujajo tipične lokalne jedi. Ob tem bodo predstavljene tudi najbolj reprezentativne kulinarične prireditve. Pri oblikovanju teh vsebin aktivno sodelujejo vse občine.

Eden od namenov tokratnega forumskega srečanja je bil tudi, da občine v okoljih, kjer ta ponudba še ne obstaja, motivirajo gostince (ki imajo tudi sicer kakovostno ponudbo), da v svojo redno ponudbo vključijo tipične lokalne jedi. Gostinci so bili povabljeni, da se pridružijo tematski seji in na njej aktivno sooblikujejo kulinarični vodič.

O pripravi kulinaričnega vodiča vas bomo obveščali v prihodnjih Pismih iz Ljubljane, za več informacij se lahko obrnete na vodjo projekta RDO aktivnosti na Turizmu Ljubljana, Viktorijo Grašič Bole.

Sorodne vsebine