Pojdi na vsebino

Mednarodno strokovno združenje ICCA (International Congress and Convention Association) že vrsto let spodbuja delo svojih članov na podatkovnih bazah, med drugim tudi z nominacijo »raziskovalca meseca«. »Raziskovalec meseca« je oseba, ki je v mesecu prijavila največ dogodkov mednarodnih strokovnih in znanstvenih združenj oziroma dopolnitev njihovih statusov, ki se kvalificirajo v bazo. V januarju 2014 je to laskavo priznanje prejela Vesna Klemenčič s Kongresnega urada Turizma Ljubljana.

ICCA za raziskovalko meseca imenovala Vesno Klemenčič s Kongresnega urada Turizma Ljubljana

© D. Wedam

ICCA kot globalno združenje kongresne industrije šteje okoli 950 včlanjenih organizacij iz 88 držav in razpolaga s podatkovno bazo več kakor 11.000 profilov združenj, ki so vir statistike na eni strani, na drugi pa predstavljajo vir informacij za potencialno pridobivanje dogodkov v destinacijo.

Posodabljanje baze ICCA in poročanje o dogodkih, ki se uvrščajo v statistiko, sta pomembni orodji pri promociji in ugledu Ljubljane kot kongresne destinacije, kar krepi njeno pozicijo v vse bolj zaostreni globalni konkurenci. Statistika ICCA za leto 2013 bo objavljena v maju 2014.

Več informacij in pogovor ICCA-e z Vesno najdete na tej povezavi.

Sorodne vsebine