Pojdi na vsebino

Regija Osrednja Slovenija nadaljuje konkretne izvedbene aktivnosti na področju razvoja gastronomskega produkta. Ena od aktivnosti je projekt razširitve ocenjevanja gostinskih lokalov »Ljubljana Quality« oziroma »Izbor kakovosti« na celotno regijo Osrednja Slovenija. Kulinarika je poleg Emone 2000 glavni fokus skupnih regijskih aktivnosti v letu 2014.

Mestna občina Ljubljana oziroma Turizem Ljubljana že od leta 2000 organizirata ocenjevanje izbranih gostinskih lokalov v mestu. Komisija za kakovost predlaga lokale, ki dosegajo visoke standarde kakovosti ter so jih potrdili izbrani in usposobljeni ocenjevalci. V podporo ocenjevanju so pripravljena splošna pravila ocenjevanja, merila za ocenjevanje in ocenjevalni listi za posamezne kategorije gostinskih lokalov. Po končani ocenitvi Komisija za kakovost pregleda rezultate in jih potrdi. 

Za ocenjevanje gostinskih lokalov v regiji se bodo tako uporabljala že preverjena merila in ocenjevalni listi, ker pa se ocenjevanje širi na celotno regijo, bo za izbor kakovosti oblikovana nova celostna podoba projekta. 

Delovni izbor gostinskih lokalov je bil narejen na podlagi poznavanja ponudbe, upoštevane so bile tudi ocenitve gostinskih lokalov v Nedelu, Mladini in Trip Advisorju, še nekaj dodatnih predlogov pa je na svoji deveti seji 30. januarja 2014 podal Forum RDO. Skupina strokovnjakov v Komisiji za kakovost bo sedaj dodatno po metodi skritega gosta ocenila njihovo primernost. Da se lokal sploh lahko uvrsti v izbor za ocenjevanje »Izbor kakovosti 2014«, je prvi pogoj njegov delovni čas: odprt mora biti večino časa, in to ne samo za vnaprej najavljene skupine, poleg tega pa mora nuditi tudi a la carte ponudbo.

Po končanem ocenjevanju restavracij bo pripravljena posebna publikacija s predstavitvijo nagrajenih lokalov (Quality Selection) in izvedena svečana podelitev priznanj najboljšim, ki so nato tudi v promocijskih aktivnostih še posebej izpostavljeni.

Sorodne vsebine