Pojdi na vsebino

Turizem Ljubljana je tudi letos, tokrat 24. januarja 2014, objavil dva javna razpisa, s katerima spodbuja in sofinancira aktivnosti turističnih prireditev in turistične društvene dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana. Razpisa sta objavljena v Uradnem listu RS, vse informacije pa so na voljo tudi na www.visitljubljana.com in www.ljubljana.si. Oba razpisa sofinancirata aktivnosti za leto 2014 do višine 50 odstotkov. Za sofinanciranje prireditev je namenjenih okvirno 160.000 evrov, za turistično društveno dejavnost pa 50.000 evrov. Rok za prijavo je 28. februar 2014.

Predmet prvega razpisa je sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah, ki so: (1) v skladu s Strateškimi usmeritvami razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014–2020, (2) so usmerjene v oživljanje posameznih mestnih predelov, namenjenih predvsem pešcem, (3) spodbujajo ohranjanje in širitev tradicionalnih prireditev, (4) izkoriščajo turističnim prireditvam namenjeno javno infrastrukturo oziroma (5) ki predstavljajo podporo praznovanju pomembnejših obletnic (2000 let Emone) in dogodkov. Prednost pri izbiri bodo imeli predlagatelji prireditev, ki so v skladu s prej omenjeno prvo točko, so zanimive za prebivalce ter domače in tuje obiskovalce Ljubljane, poudarjajo pozitivno predstavo o Ljubljani kot srednjeevropski prestolnici, so brezplačne za obiskovalce, so okolju prijazne, prispevajo k promociji Ljubljane, imajo mednarodni značaj in ki pomenijo obogatitev turistične ponudbe Ljubljane tudi v turistično nesezonskih mesecih.

Drugi javni razpis pa je namenjen sofinanciranju programov aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana za leto 2014. Za sredstva lahko kandidirajo vsa turistična društva, ki so registrirana in delujejo na območju Mestne občine Ljubljana.

Rok za realizacijo programa in porabo odobrenih sredstev je za oba razpisa 20. november 2014.

Razpisa najdete na tej povezavi.

Sorodne vsebine