Pojdi na vsebino

Turizem Ljubljana je tudi letos, tokrat 6. februarja 2015, objavil dva javna razpisa, s katerima v okviru svojih rednih aktivnosti spodbuja in sofinancira aktivnosti turističnih prireditev in turistične društvene dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana. Razpisa sta objavljena v Uradnem listu RS (8/15), vse informacije pa so na voljo tudi na www.visitljubljana.com in www.ljubljana.si.

Za sredstva društvene dejavnosti lahko kandidirajo vsa turistična društva, ki so registrirana in delujejo na območju Mestne občine Ljubljana. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje znaša 55.000 EUR. Okvirna višina razpisanih sredstev se lahko spremeni, če se v postopku sprejemanja proračuna MOL za leto 2015 spremenijo razpoložljiva sredstva.

Objavljen je tudi javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana za leto 2015, kjer je okvirna višina sredstev za sofinanciranje 172.000 EUR, okvirna višina razpisanih sredstev pa se prav tako lahko spremeni, če se v postopku sprejemanja proračuna MOL za leto 2015 spremenijo razpoložljiva sredstva.

Predmet razpisa je sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah, ki so v skladu s Strateškimi usmeritvami razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014–2020, so usmerjene v oživljanje posameznih mestnih predelov, namenjenih predvsem pešcem, spodbujajo ohranjanje in širitev tradicionalnih prireditev, izkoriščajo turističnim prireditvam namenjeno javno infrastrukturo, so okolju prijazne in prispevajo k promociji Ljubljane, zelene prestolnice Evrope 2016 oziroma predstavljajo podporo praznovanju pomembnejših obletnic in dogodkov (Emona 2000, Secesija …).

Vloge na razpis je treba oddati na sedež Turizma Ljubljana, Krekov trg 10, do ponedeljka, 9. marca 2015, do 11. ure. Razpisa najdete na tej povezavi.

Sorodne vsebine