Pojdi na vsebino

Turizem Ljubljana je januarja pripravil sklop treh delavnic »Uporaba metode ’design thinking’ za razvoj turističnih produktov in storitev« za ustvarjalce turistične ponudbe v regiji Osrednja Slovenija. Ti so na srečanjih spoznavali inovativno metodo razmišljanja, ki spodbuja k čim boljšem spoznavanju turistov, njihovih potreb, vrednot in vedenja, to pa praviloma vodi do uspešnih rešitev, tako na ravni oblikovanja domiselnih produktov in storitev kot na ravni trženja.

Obiskovalci delavnice.

© Domen Pal

Udeleženci so na treh delavnicah na konkretnih primerih spoznavali metodo »design thinking« in dokazali, da je lahko vsakdo oblikovalec inovativnih turističnih produktov in storitev. Delavnice so bile sicer namenjene osnovnemu spoznavanju metode za izboljšavo že obstoječih turističnih produktov in storitev ter za razvoj novih.

Vsebine delavnic

Poudarek prvega srečanja je bil na predstavitvi pristopa s poudarkom na poglobljenem razumevanju uporabnikov oziroma turistov. Udeleženci so na srečanju opravili več vaj, s katerimi so dobili boljši vpogled v turiste, ki jih naslavljajo. Delavnica se je končala z nalogo: opraviti čim več poglobljenih intervjujev s potencialnimi turisti.

Na drugem srečanju so udeleženci utrdili razumevanje ključnih sporočil prve delavnice, skupaj pregledali rezultate prve naloge in določene primere že oblikovali v izzive, ki so bili primerni za reševanje. Del srečanja je bil namenjen individualni obravnavi posameznih primerov. Udeleženci so se po tej delavnici lotili nove naloge: poglobiti razumevanje izbranih zamisli, opredeliti izzive za njihovo uresničitev in narediti »brainstorming« rešitev za izbrane ideje.

Namen tretjega srečanja je bila predstavitev predlogov za reševanje opredeljenih izzivov – ob upoštevanju ugotovitev s prejšnjih delavnic. Velik poudarek je bil tudi na uporabi pristopa »design thinking« za izboljševanje obstoječih produktov in storitev ter individualnih pogovorih o rešitvah zanje.

Sklepne ugotovitve

Nekateri udeleženci so s srečanji prišli do pomembnih spoznanj o svojem poslu, drugi so si vzeli potreben čas za razmislek o svojih gostih in bolj jasni prilagoditvi ponudbe njihovim potrebam in željam; vsem pa so se delavnice zdele koristne še zlasti zato, da so si postavili vprašanje, ali njihova ponudba ustreza potrebam in željam tistih, ki jih naslavljajo.

Sorodne vsebine