Pojdi na vsebino

V mestni galeriji na prostem na Krakovskem nasipu bo od 22. februarja do 15. marca na ogled razstava študentov Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani »Gradimo skupaj« – za boljše življenje na robovih sveta. Na ogled bodo stavbe, ki so jih študenti načrtovali in zgradili v sodelovanju z lokalnim prebivalstvom v Gambiji, Ugandi in Južnoafriški republiki.

Slika iz razstave Gradimo skupaj na Krakovskem nasipu.

© Nino Verdnik/STO

Razstava »Gradimo skupaj« je večletno delo študentov in mentorjev Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani v okviru razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.

Študenti pod vodstvom mentorjev načrtujejo in gradijo šole, vrtce in zdravstvene ustanove v ekonomsko zapostavljenih državah in tako pomagajo reševati prostorske in življenjske stiske prebivalcev. Gradnja v Afriki je priložnost za učenje, sodelovanje in izmenjavo zamisli med študenti in lokalnim prebivalstvom in kot takšna priložnost za povezovanje različnih znanj, izkušenj, kultur in ljudi.

Delo študentov temelji na razumevanju naravnih danosti, poznavanju lokalne arhitekture, materialov in načinov gradnje, družbenih in gospodarskih razmer ter iskanju novih rešitev. Njihove rešitve se zato laže prenesejo v lokalno gradnjo, izboljšujejo bivanjske razmere ljudi in pozitivno vplivajo na lokalno gospodarstvo. Takšna gradnja je tudi priložnost za gradnjo skupnosti. Gradnja je kolektivno delo, v katerem je pomembno sodelovanje vseh: študentov, mentorjev, lokalnih delavcev, prihodnjih uporabnikov stavb in preostalih prebivalcev.

Sorodne vsebine