Pojdi na vsebino

Turizem Ljubljana odpira vrata v avtentično urbano doživetje ljubljanskega načina življenja domačim in tujim obiskovalcem mesta – v sodelovanju z lokalno skupnostjo, kulturnimi organizacijami ter ponudniki gostinskih in drugih storitev. Pilotni primer takšnega doživetja bo Kulturna četrt Šiška, ki že uspešno povezuje prebivalce, ustvarjalce kulturnih vsebin in obiskovalce mesta.

Prireditev pred kinom Šiška.

© Marko Delbello Ocepek

Turizem Ljubljana je v skladu s Strateškimi smernicami za razvoj in trženje kulturnega turizma in v sodelovanju s specializirano agencijo za razvoj kulturno-turističnih vsebin Nea Culpa v različnih četrtih zunaj mestnega središča že prepoznal priložnosti doživetij za obiskovalce, ki jih zanimajo izvirne kulturne vsebine. Za takšna doživetja so potrebne jasno identificirane in inovativno povezane točke interesa: različni kulturno-umetniški programi, arhitekturna, zgodovinska in etnološka dediščina, ustvarjalne, zabavne in izobraževalne vsebine ter gostinske, trgovske in druge storitve, ki po eni strani izboljšujejo kakovost bivanja lokalne skupnosti, po drugi pa se želijo in zmorejo odpreti tudi obiskovalcem, bodisi dnevnim ali tistim, ki preživljajo v mestu dalj časa.

Letos bodo lokalni deležniki in ustvarjalci (v sodelovanju s Turizmom Ljubljana) najprej pilotno razvil Kulturno četrt Šiška, ki jo želijo postaviti na alternativni turistični zemljevid slovenske prestolnice.

Spodbujanje odgovornega turizma

Individualni gostje, ki jih je v Ljubljani čedalje več, namreč iščejo avtentičnost in možnost, da začutijo pristen lokalni utrip. To so večinoma odgovorni turisti, ki ne želijo motiti lokalnega načina življenja ali mu vsiljevati svojih navad, temveč ga cenijo prav takšnega, kakršen je. Ti gostje v destinaciji preživijo več časa in se vanjo bolj poglobijo.

Analize ciljnih skupin in podatek, da se je podaljšala povprečna doba bivanja v Ljubljani (na tri dni), kažejo, da mesto obiskuje čedalje več trajnostno naravnanih turistov, ki so prijazni do lokalnega okolja in skupnosti.

Spoštljiv odnos med prebivalci in obiskovalci

Osnova štirih predvidenih ljubljanskih kulturnih četrti, poleg Šiške še Bežigrada, Most in Viča, so kulturno-umetniška doživetja in dogodki, modernistična naselja in zelene površine, ki jih obdajajo, ter način življenja, ki vsaki četrti daje poseben značaj. Ključno je, da razvoj kulturnih četrti ne bo z ničemer posegal v lokalni značaj, temveč ga bo spoštoval in spodbujal povezovanje in zavezo vseh ustvarjalcev, ponudnikov lokalnih storitev, prebivalcev in obiskovalcev, da sobivajo v vzajemnem spoštovanju.

Pri Turizmu Ljubljana raziskujejo značaj in utrip četrti, na podlagi katerih bodo pripravili krovno zgodbo doživetja kulturnih četrti in identificirali ponudbo za izbrane profile obiskovalcev – da bodo turistični tokovi v prid tako njim kot lokalnim prebivalcem. Pripravili bodo tudi promocijsko gradivo četrti: fotografije, nosilno zgodbo četrti, žepni zemljevid, predloge dnevnih itinerarijev in zgodbarsko zastavljene vsebine interesnih točk, novost pa bodo komunicirali prek svojih kanalov, kot so spletna stran Visit Ljubljana in družbena omrežja.

Ukrep za doseganje dolgoročnih ciljev turizma

Z oblikovanjem kulturnih četrti si Ljubljana prizadeva za kakovostnejše preživljanje prostega časa domačinov in obiskovalcev mesta. Kulturno-umetniške četrti so tudi del prizadevanj za doseganje dolgoročnih ciljev turizma, kot so daljšanje dobe bivanja turistov, vključevanje lokalnega prebivalstva v razvoj turizma, pametno usmerjanje turističnih tokov in vzpostavljanje komunikacije z deležniki, ki soustvarjajo mesto in njegov prepoznaven življenjski slog.

Sorodne vsebine