Pojdi na vsebino

»Kjer je mir, tam je kultura. Kjer je kultura, tam je mir.« Razstava »Mir skozi kulturo. Rerihov pakt«, ki bo od danes, 15. februarja, na ogled v Galeriji na prostem na Jakopičevem sprehajališču, obiskovalcem približa Nikolaja Konstantinoviča Reriha, vélikega ruskega umetnika, filozofa, znanstvenika, pisatelja, pesnika, arheologa in popotnika.

N. K. Rerih (1874–1947) je najsvetlejši predstavnik ruskih in svetovnih mislecev srebrnega veka. Razstava Mednarodnega centra Rerihovih in Muzeja N. K. Reriha iz Moskve v parku Tivoli omogoča vpogled v njegovo življenje in izjemno ustvarjalno dediščino: ustvaril je več kot sedem tisoč slik (številne so razstavljene v znamenitih svetovnih galerijah) in številna literarna dela; je pobudnik Rerihovega pakta (Rdeči križ kulture) – ideje o nujnosti varovanja duhovnih in materialnih zakladov sveta oziroma kulturnih dobrin.

Rerihov pakt

Rerihov pakt je še zlasti pomemben doprinos tega vélikega moža k ohranitvi miru in kulture. Po njem naj bi vlade pripravile sezname umetniških in akademskih institucij ter zgodovinskih spomenikov, ki bi bili med vojno zavarovani s Praporom miru, podobno, kot so bolnišnice zavarovane z Rdečim križem. Projekt je N. K. Rerihu leta 1929 prinesel nominacijo za Nobelovo nagrado za mir. Njegov Pakt miru je leta 1935 podpisal Franklin D. Roosevelt, podpisalo ga je tudi dvajset držav Latinske Amerike. To je bil vrh Rerihovih 36-letnih prizadevanj: pomembnost ohranitve svetovne kulturne zapuščine.

Razstava bo na ogled do 15. aprila 2022.

Sorodne vsebine