Pojdi na vsebino

Turizem Ljubljana je pred nekaj dnevi objavil dva javna razpisa, s katerima spodbuja in sofinancira aktivnosti turističnih prireditev in dejavnosti turističnih društev na območju Mestne občine Ljubljana. Skupna vrednost razpisanih sredstev je 190.000 EUR, rok za prijavo pa je 15. februar 2012.

V Uradnem listu z dne 13. januarja 2012 sta tako objavljena dva javna razpisa za sofinanciranje programov turističnih prireditev na javnih površinah Mestne občine Ljubljana in aktivnosti turističnih društev, ki jih slednja organizirajo prav tako na območju Mestne občine Ljubljana. Oba razpisa sofinancirata aktivnosti, ki bodo izvedene v letu 2012.

S prvim razpisom je Turizem Ljubljana za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah razpisal 140.000 EUR sredstev. Predlagatelji so lahko pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki so registrirani in imajo ustrezna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet vsebine ponudbe.

Drugi javni razpis namenja za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev 50.000 EUR. Za sredstva lahko kandidirajo vsa turistična društva, ki so registrirana in delujejo na območju Mestne občine Ljubljana.

V letu 2011 je na ta način Turizem Ljubljana v skladu z opredeljenimi merili izbral in sofinanciral 41 projektov oziroma prireditev v podobnem znesku, kot je razpisan za letos (na razpis pa je prispelo 92 vlog), sredstva za sofinanciranje programov turističnih društev pa je razdelil med 16 predlagateljev. 

Sorodne vsebine