Pojdi na vsebino

Med najkompleksnejšimi področji delovanja Turizma Ljubljana je zagotovo področje kakovosti in razvoja, v okviru katerega potekajo številne aktivnosti, povezane z vlaganji v razvoj, izboljšanje in ureditev turističnih in s turizmom povezanih storitev, raziskave ter aktivnosti na ravni regije, to delovno področje pa vključuje tudi investicije v ureditev turistične in javne infrastrukture.

Pogled v leto 2011 pokaže naslednja najpomembnejša investicijska vlaganja. Turizem Ljubljana je izvedel prvo fazo prenove Grudnovega nabrežja in zaključil vse potrebne formalne postopke za drugo fazo, ki bo potekala in bo tudi zaključena v letošnjem letu – s tem je Ljubljana pridobila prijetno sprehajalno pot, ki bo po zaključku druge faze potekala po prulski strani od Prulskega do Šentjakobskega mostu.

Reka Ljubljanica daje Ljubljani prav poseben utrip, s ponudbo voženj s turističnimi ladjicami in z odkrivanjem na sprehodih ob reki pa postaja vse bolj neločljiv del doživljanja mesta. Naslednja pomembna pridobitev iz lanskega leta je zato ureditev dveh novih vstopno-izstopnih mest na Cankarjevem in Gallusovem nabrežju.

K ureditvi nabrežij je prispeval tudi projekt sanacije tlakov terase nad Ljubljanico na Petkovškovem nabrežju in plavajoče naprave na Poljanskem nasipu, Turizem Ljubljana pa je pripravil tudi idejni načrt za sprehajalno pot pod Krakovskim nasipom (kot nadaljevanje poti ob Ljubljanici z Brega skozi nogo Šentjakobskega mostu vse do Hradetskega mostu) ter za ureditev sprehajalne poti po Gallusovem nabrežju – dela bodo stekla v letu 2012.

Med investicijskimi projekti obnove javne turistične infrastrukture velja poudariti še obnovo fontane v Tivoliju pod Tivolskim gradom, sofinanciranje obnove rastlinjaka in zasaditev tretje faze rozarija v Tivoliju, prijetno popestritev turističnega utripa in ponudbe mestnega jedra pa predstavljata dve cvetlični cizi za prodajo rezanega cvetja na ljubljanskih ulicah.

Projekti za ureditev turistične signalizacije so še en pomemben sklop investicijskih aktivnosti – v letu 2011 je Turizem Ljubljana izvedel označitev Emone na Kongresnem trgu, postavil novo tablo na Zmajskem mostu, uredil označitev info točke v Tivoliju in postavil talno tablo na Bregu pred Zoisovo hišo. 

Sorodne vsebine