Pojdi na vsebino

Po začasnih podatkih Turizma Ljubljana je bilo v Ljubljani v letu 2011 opravljenih 786.100 turističnih nočitev, kar je 6,3 odstotka oziroma dobrih 46.500 več kot v letu 2010. Samo decembra pa je v primerjavi z letom 2010 Ljubljana zabeležila 7,6-odstotni porast nočitev. S tem je Ljubljana presegla do zdaj rekordno leto 2008.

Vsi fizični kazalci kažejo, da je Ljubljana v letu 2011 nadaljevala uspešno leto 2010 – slednjega je zaključila s 7,5-odstotno rastjo nočitev, kar 95,3 odstotka od 739.453 nočitev v letu 2010 pa so ustvarili tuji gostje. To Ljubljano uvršča na sam vrh slovenskih občin po deležu tujih obiskovalcev. Podobno strukturo gostov je mogoče pričakovati tudi v letu 2011.

Rast izkazujejo tudi drugi kazalci. Ljubljanske TIC-e je v letu 2011 obiskalo 296.667 turistov, kar je 6,5 odstotka več kot v letu 2010, ko jih je bilo 253.025. Spodbuden je tudi podatek o obsegu prodaje v TIC-ih, ki je lani v primerjavi z letom 2010 porasla za 12,8 odstotka, na 472.125 EUR. V okviru naročenih in rednih vodstev si je Ljubljano ogledalo 55.612 turistov.

Še posebej razveseljivi so podatki o dnevni turistični potrošnji. Turizem Ljubljana je do sedaj razpolagal s podatkom, da je povprečna dnevna turistična potrošnja 147 evrov dnevno, nova raziskava o potrošnji turistov v Ljubljani, ki jo je v sodelovanju z Inštitutom za turizem Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani izvedel Turizem Ljubljana v oktobru in novembru 2011, pa kaže kar za dobro petino boljše rezultate. Po izsledkih analize je povprečna turistična potrošnja v opazovanih dveh mesecih – pri čemer velja poudariti, da veljata za meseca s slabšim turističnim izplenom − znašala 178,87 EUR na dan.

Podatek velja za povprečno potrošnjo, sicer pa največ potrošijo gostje, ki se v Ljubljani udeležijo konference − 223,70 EUR na dan (takih gostov je bilo 5,75 %). Poslovni obiskovalci porabijo 214,92 EUR (imeli so 40,4-odstotni delež). Turisti, ki Ljubljano obiščejo zaradi ogleda kulture, potrošijo 172,75 EUR (takih je bilo 3,3 %), obiskovalci na počitnicah porabijo 154,10 EUR (bilo jih je 38,6 %), dnevna potrošnja izletniškega ali tranzitnega gosta je 113,3 EUR (6,7 %), obiskovalci z drugimi nameni pa potrošijo 123,92 EUR na dan (bilo jih je 5,4 %).

Na podrobnejše in uradne podatke o nočitvah za leto 2011 bo sicer treba še počakati. Turizem Ljubljana dnevno spremlja okoli 80 odstotkov nastanitvenih zmogljivosti, na podlagi podatka o nočitvah in korekcijskih faktorjev, oblikovanih na podlagi večletnega povprečja odstopanj med ljubljansko in uradno (Statistični urad Republike Slovenije) statistiko, pa s svežimi podatki postreže že okoli petega v mesecu za pretekli mesec. 

Sorodne vsebine