Pojdi na vsebino

Tudi december ni izneveril dobre serije rekordne turistične statistike v Ljubljani. Decembrski podatek za okoli štiri petine nastanitvenih objektov v Ljubljani, ki jih Turizem Ljubljana spremlja dnevno, je 43.179 nočitev, kar je 5,2 odstotka več kot decembra leto prej, v celotnem letu 2013 pa je bilo po oceni Turizma Ljubljana realiziranih 945.351 nočitev (kar je v primerjavi z uradnim podatkom za leto 2012 kar 11 odstotkov več), ki jih je opravilo 497.553 turistov (oziroma 9 odstotkov več kot leta 2012). Na uradno turistično statistiko za celotno leto 2013 bo sicer treba počakati do marca, a zagotovo je mogoče zatrditi, da ima Ljubljana za sabo še eno rekordno leto z nadpovprečnimi stopnjami rasti.

Vpliv EuroBasketa segel še v oktober – oktober nadaljuje serijo dobre statistike

© D. Wedam

Trend rasti se je decembra nadaljeval tudi na področju vodenih ogledov mesta. V decembru je bilo izvedenih 89 naročenih vodstev z ogledom mesta, kar je 4,5 odstotka več vodstev kot leto prej v istem obdobju (2012: 85). Na organiziranih ogledih si je mesto ogledalo 2.758 turistov. V celotnem letu 2013 je Turizem Ljubljana izvedel 1.536 naročenih vodstev, kar v primerjavi z letom prej kljub zelo dobri zadnji četrtini leta pomeni zaostanek za 4,7 odstotka (2012: 1.613), skupaj pa si je Ljubljano v okviru naročenih vodstev ogledalo 45.625 turistov, torej, glede na število prihodov, skoraj vsak deseti obiskovalec Ljubljane. Vodene oglede dopolnjujejo redna vodstva po Ljubljani (peš in s tirno vzpenjačo, z vlakcem na grad, ladjico ter ogledov Mestne hiše), ki se jih je decembra udeležilo 191 turistov (od tega jih je dobra desetina imela darilne bone), skupaj v letu 2013 pa 4.153.

December pa je prinesel, v skladu s splošnim trendom spreminjanja načinov obveščanja, manj obiskovalcev ljubljanskih TIC-ev. Ti so zabeležili 14.102 obiskovalca, kar je 12 odstotkov manj kot leto prej v istem obdobju (2012: 16.037). Med obiskovalci je bilo domačih 4.608, kar je 5,5 odstotka manj kot decembra 2012 (4.831), tujih obiskovalcev pa je bilo 9.494 (2012: 11.206), kar predstavlja 14,5-odstotno zmanjšanje v primerjavi z istim obdobjem v letu prej. Skupaj so ljubljanski TIC-i v letu 2013 zabeležili 271.536 obiskovalcev, kar je 2,5 odstotka manj kot v istem obdobju leta 2012 (278.972). Ob tem pa Turizem Ljubljana beleži izredno pozitivne trende rasti obiska portala Visit Ljubljana, o katerih pišemo v rubriki o spletnih aktivnostih Ljubljane.

Vrednost prodaje v TIC-ih ostaja v letu 2013 na ravni leta 2012, zelo spodbuden pa je trend rasti prodaje Turistične kartice Ljubljane – v letu 2013 se je njena prodaja povečala za tretjino.

Turizem Ljubljana dnevno spremlja okoli 80 odstotkov nastanitvenih zmogljivosti, nato pa na podlagi podatka o nočitvah in korekcijskih faktorjev, oblikovanih na podlagi večletnega povprečja odstopanj med ljubljansko in uradno (Statistični urad Republike Slovenije) statistiko, oblikuje preliminarne podatke.

Sorodne vsebine