Pojdi na vsebino

Z januarjem se nadaljujejo aktivnosti regijskega povezovanja. Kot smo že poročali, je za letošnje leto pripravljen program aktivnosti v skupni vrednosti 142.169 evrov, ki ga bo 30. januarja 2014 obravnaval Forum RDO na svoji seji v okviru aktivnosti na sejmu TIP na Gospodarskem razstavišču. Medtem ko je bila v preteklih letih poudarjena predvsem razvojna oziroma produktna funkcija za vzpostavitev regijske ponudbe, bo zdaj večji poudarek dan promocijski funkciji – delu z organizatorji potovanj in novinarji ter digitalnemu trženju. Med programskimi poudarki pa velja omeniti produktno povezovanje z drugimi regijami.

Ljubljansko barje zvečer.

© D. Wedam

V okviru 2000-letnice Emone bodo oblikovani skupni turistični produkti z RDO Dežela Celjska in RDO Bistra – s Celjem, Ptujem in Rimskimi termami, z RDO Gorenjska pa oblikovanje turističnih paketov, ki vključujejo smučanje na Krvavcu.

Med promocijskimi aktivnostmi naj posebej poudarimo študijska potovanja z izhodiščem v Ljubljani in nato v regijo za organizatorje potovanj, blogerje in novinarje z emitivnih trgov Avstrije, Nemčije, Italije, Hrvaške, Srbije in Bosne in Hercegovine – v povezavi z oglaševanjem na različnih medijskih kanalih. Med produkti bo poudarek na kulinariki, Emoni 2000 in osrednjih turističnih točkah v regiji, projekt ocenjevanja oziroma izbora kakovosti Ljubljana Quality pa se bo razširil še na 20 restavracij v regiji. 

Sorodne vsebine