Pojdi na vsebino

Kot smo poročali že v uvodnem prispevku, so obiskovalci v Ljubljani po oceni, opravljeni za približno štiri petine ležišč v Ljubljani*, v zadnjem, adventnem mesecu 2014 opravili 50.516 nočitev (od tega je bilo 46.775 tujih in 3.741 domačih), kar pomeni kar 18 odstotkov več kot decembra leto prej, po oceni za vse nastanitvene zmogljivosti pa je bilo nočitev 68.197 oziroma 21 odstotkov več (podatek SURS-a za december 2013 je 56.077 nočitev). Po oceni za vse leto 2014 je bilo v Ljubljani v tem času opravljenih 1.000.072 nočitev, kar je 6 odstotkov več kot v enakem obdobju letu prej (2013: 942.345). Dobri pa so tudi vsi drugi kazalniki, ki jih spremljamo v Turizmu Ljubljana.

Ljubljanski grad med zasneženimi vejami.

© D. Wedam

Rekorden decembrski obisk prestolnice se je odrazil tudi v visoki rasti obiska TIC-ev, ki so v letu 2014 kljub mesečnim nihanjem in močni rasti obiska spletnega mesta (o kateri podrobneje pišemo v prispevku na tej povezavi) sklenili s pozitivno bilanco obiskanosti. V dvanajstih mesecih je ljubljanske TIC-e obiskalo 298.377 obiskovalcev, kar pomeni kar 10-odstotni porast v primerjavi z letom prej (2013: 271.536); samo v decembru 2014 pa smo našteli 17.151 obiskovalcev, kar je kar 22 odstotkov več kot leto prej v istem obdobju (2013: 14.102). Med njimi je bilo domačih 3.957, kar je 14 odstotkov manj (2013: 4.608), in tujih 13.194 (2013: 9.494), kar pomeni 39 odstotkov več kot leto prej v istem obdobju.

Adventni čas že tradicionalno poveča zanimanje za vodene oglede mesta, še posebej po naročilu. Decembra 2014 smo tako izvedli 105 naročenih vodstev, kar je 18 odstotkov več kot leto prej v istem obdobju (2013: 89). Na naročenih organiziranih ogledih si je mesto ogledalo 2.744 turistov, v vsem letu 2014 pa smo izvedli 1.672 naročenih vodstev, kar predstavlja 9-odstotno povečanje v primerjavi z istim obdobjem leto prej (2013: 1.536). Skupaj si je torej na ta način mesto ogledalo 47.106 turistov. Ob naročenih vodenih ogledih smo izvajali tudi redna vodstva po Ljubljani, ki se jih je decembra 2014 udeležilo 136 turistov, skupaj v dvanajstih mesecih leta 2014 pa 5.379 turistov.

Rekordno leto 2014 se je odrazilo tudi v nekaterih vrednostnih kazalnikih prodaje v TIC-ih. V celotnem letu 2014 je bilo skupaj prodanih 2.014 kartic (2013: 1.656), kar pomeni 22 odstotkov več kot v enakem obdobju leto prej, medtem ko se je vrednost celotne prodaje v TIC-ih (spominki, knjige, razglednice, vstopnice, vodstva, uporaba interneta, turistične kartice, izleti po Sloveniji in drugo) v letu 2014 povečala za 8 odstotkov. 

* V Turizmu Ljubljana dnevno spremljamo okoli 80 odstotkov nastanitvenih zmogljivosti, nato pa na podlagi podatka o nočitvah in korekcijskih faktorjev, oblikovanih na podlagi večletnega povprečja odstopanj med ljubljansko in uradno (Statistični urad Republike Slovenije) statistiko, oblikujemo preliminarne podatke. 

Sorodne vsebine