Pojdi na vsebino

Po pestrem kongresnem letu 2014, ko smo v Ljubljani gostili kar nekaj večjih znanstvenih in strokovnih srečanj, med drugim 40. Svetovno skavtsko konferenco (WSC 2014), 14. Mednarodno konferenco Evropskega združenja za japonske študije (EAJS), 18. Zimsko srečanje Evropskega združenja kirurgov za katarakto in očesno refraktivno kirurgijo (ESCRS), 11. Konferenco Mednarodne federacije specialistov za splav in kontracepcijo (FIAPAC) ter 14. Kongres Evropskega združenja agrarnih ekonomistov, se tudi v letu 2015 obeta vrsta kongresov, ki bodo v naše mesto pripeljali številne udeležence iz tujine.

Po številu dogodkov izstopa junij: samo v Cankarjevem domu se bodo v juniju odvijali kongres Medicina Jugovzhodne Evrope, 16. Evropski kongres pediatrične kirurgije (EUPSA), 53. Simpozij Mednarodnega združenja za klinično elektrofiziologijo vida (ISCEV) in 13. Srečanje Evropskega nevrooftalmološkega združenja (EUNOS), v septembru pa še 25. Konferenca Alzheimer Europe. Glavna dogodka na drugem večjem kongresnem prizorišču v našem mestu, Gospodarskem razstavišču, pa bosta v avgustu 27. Mednarodni simpozij LEPTON-PHOTON in v septembru kongres Evropskega združenja lokalne anestezije (ESRA). Slednji bo s pričakovanimi vsaj 1.500 udeleženci letos tudi največji dogodek v Ljubljani.

Nekaj mednarodnih kongresov med 200 in 400 udeležencev se bo zvrstilo v grand hotelu Union, ki pa, kot številni drugi konferenčni hoteli v Ljubljani, gostijo tudi mnoge gospodarsko-podjetniške oziroma korporativne dogodke domačih in tujih naročnikov. Po informacijah partnerjev je v tem segmentu poslovnih dogodkov ponovno čutiti rast, tako po številu povpraševanj kot končnih realizacij.

Kakor je že naša ustaljena praksa, na Kongresnem uradu pri Turizmu Ljubljana podpiramo organizatorje kongresov v različnih fazah priprave, pogosto s podporo pri promociji na predhodnih kongresih – praviloma na zadnjem pred Ljubljano, pri marketingu in spletnih vsebinah. V času izvedbe pomoč večinoma zagotavljamo v obliki turističnih in drugih promocijskih gradiv, pri nekoliko večjih dogodkih pa sodelujemo tudi z informacijsko točko na prizoriščih, kjer naši informatorji udeležencem svetujejo o turistični ponudbi in doživetjih v Ljubljani in širše. 

Ker si prizadevamo aktivno ponuditi nabor doživetij v Ljubljani in izven nje, ki jih lahko udeleženci načrtujejo pred dogodkom ali po njem, se marsikdo odloči podaljšati bivanje za kakšen dan. Pogosto pa za udeležence organiziramo vodene oglede mesta, ki se občasno nadaljujejo z družabnim dogodkom v okviru kongresa. 

Koledar mednarodnih kongresnih prireditev, ki ga sproti dopolnjujemo, je objavljen v zavihku za organizatorje srečanj na destinacijskem portalu in partnerje vabimo, da nam sproti sporočajo informacije o potrjenih dogodkih v tekočem letu ali tudi pozneje.

Sorodne vsebine