Pojdi na vsebino

Med pomembnimi promocijskimi elementi, ki so vodili k milijonu obiskov spletnega mesta Visit Ljubljana ter so v spletu vseh aktivnosti, ponudbe in priljubljenosti Ljubljane kot sveže evropske mestne destinacije pripomogli tudi k milijonu nočitev, je bilo zagotovo izredno intenzivno leto delovanja Ljubljane na družbenih omrežjih. Zaznamovali so ga jasna strategija in predana izvedba, pogoste objave, kakovostno fotografsko gradivo, nenehno prizadevanje zanimivo, informativno in s pravo mero humorja slediti pričakovanjem oziroma željam sledilcev, odzivnost in dvosmerna komunikacija ter pripravljenost pomagati, ko nekdo nekaj potrebuje, ob tem pa še uspešna oglaševalska prisotnost na Facebooku. Tako bi lahko povzeli ključne dejavnike uspeha. Aktivnosti na družbenih omrežjih nam poleg promocijskih učinkov pomenijo tudi pomemben vir informacij ter stik z domačimi in tujimi gosti. Z rezultati preteklega leta smo zadovoljni.

Facebook 
Aktivnosti na Facebooku smo v letu 2014 nadaljevali, kot so bile zastavljene že leto prej. Spremljali smo spremembe, ki jih je uvajal Facebook, in jim prilagajali tudi svoje objave. Večji poudarek smo namenili slikam, objavljati smo začeli video vsebine, od aprila do decembra 2014 pa smo izpeljali zelo uspešno oglaševalsko aktivnost, ki smo ji dodali še promoviranje objav, s čimer smo zmanjšali vpliv sprememb, ki jih je Facebook uvedel za podjetja in znamke. S premišljenim delom smo lahko oglaševanje in promoviranje posameznih objav omogočili skoraj vse leto. Oglaševali smo v sedmih državah: Italiji, Veliki Britaniji, Nemčiji, Avstriji, ZDA, Belgiji in na Nizozemskem – zaradi česar so tudi deleži privržencev v teh državah hitreje rasli. Tudi sicer je število privržencev raslo iz meseca v mesec; z višjimi stopnjami v času oglaševanja. 

Konec decembra smo dosegli že 90.903 privržencev. Prevladujeta starostni skupini od 35 do 44 let in od 25 do 34 let. Na ti dve starostni skupini smo z oglaševanjem tudi ciljali in zato njuna največja rast ni presenetljiva. Nižjo rast sicer beležimo pri starostnih skupinah od 13 do 17 let in 18 do 24 let.

Twitter
Na Twitterju smo v letu 2014 močno povečevali število objav. Dosegli smo povprečno 127 objav mesečno, kar pomeni v povprečju štiri objave na dan. Pogosto smo tudi nagovarjali uporabnike, ki so omenjali Ljubljano ali so bili v Ljubljani. Pomagali smo jim iskati odgovore na vprašanja in jih usmerjali, če so to želeli. Število sledilcev je vse leto raslo in ob koncu leta smo dosegli 7.328 sledilcev, kar pomeni povečanje za dobro četrtino. A povečevanje števila objav je le do neke mere pripomoglo k hitrejši rasti sledilcev – še vedno namreč velja, da največ sledilcev dobimo v času poletne sezone, in to ne glede na število objav. Zaradi večjega števila objav pa se je povečalo število ponovno posredovanih objav (retweet). 

Negativnih odzivov skoraj ni bilo oziroma jih je posredovala domača javnost, nanašali pa so se na primer na dolgotrajna popravila na Mesarskem mostu, prometno ureditev in gnečo ob zaprtju Slovenske ceste in podobno. Na drugi strani pa smo pohvale prejemali od tujih in domačih uporabnikov Twitterja, ki so se največkrat nanašale na občudovanje Ljubljane, pohvale za odzivnost in pomoč, ko smo uporabnikom pomagali z nasveti in priporočili, pohvale posameznih dogodkov, med zadnjimi pa velja izpostaviti veliko pohvalo uvedbi keramičnih skodelic za kuhano vino na prireditvah December v Ljubljani.

Twitter (za domače javnosti)
V drugi polovici julija 2014 smo odprli Twitterjev račun, ki je namenjen slovenski javnosti. Pol leta račun že uspešno deluje in objave so zelo pogoste, saj želimo, da ga domači gostje, meščani in novinarji prepoznajo kot pomemben vir informacij o mestu. S pomočjo profila tudi poudarjamo uspehe in prizadevanja Turizma Ljubljana. Dosegli smo povprečno 253 objav mesečno, kar pomeni povprečno kar osem objav na dan. V pol leta smo pridobili skoraj 600 sledilcev, številni pa še vedno spremljajo angleški račun @VisitLjubljana, saj si prizadevamo, da vsebin ne podvajamo. Po odzivih sklepamo, da se je zavedanje o prizadevanjih na področju destinacijskega managementa Ljubljane povečalo, nekateri posamezniki in podjetja se že obračajo na nas z idejami, vprašanji in tudi s pohvalami.

Instagram 
Instagram je družbeno omrežje, na katerem smo vse leto 2014 vzdrževali aktivnosti, zastavljene v letu prej: redne objave, povečevanje in spodbujanje kakovostnih fotografij, spodbujanje prepoznavnosti in vzdrževanje oznake #visitljubljana, tako da rast sledilcev ni izostala. Objavili smo 249 fotografij, kar pomeni povprečno skoraj 21 fotografij na mesec. V letu 2014 smo pridobili 1.048 sledilcev, kar pomeni 289-odstotno povečanje od konca leta 2013.

Pinterest 
V letu 2014 smo na naš Pinterestov račun pripeli 449 slik, pridobili 89 všečkov in pridobili 166 novih sledilcev, kar je 83 odstotkov več kot leto prej.

Google+ 
Na omrežju Google+ smo v letu 2014 enkrat ali dvakrat na teden objavljali aktualne vsebine. Pogovorov pri objavah skorajda ni bilo, rast sledilcev pa je bila majhna. Po vseh opažanjih to družbeno omrežje zamira in vpliva le na zadetke v iskalniku Google. Prav slednje pa je tudi razlog, da s prisotnostjo na tem družbenem omrežju vztrajamo oziroma nadaljujemo.

Storify Visit Ljubljana
Na družbenem omrežju Storify, ki gradi na povezovanju množice zanimivih objav v zaokroženo celoto oziroma zgodbo, ki ji je mogoče dodajati tudi besedilo – s čimer lahko zgodbo gradimo, ustvarjamo in usmerjamo, nato pa tudi delimo, smo v letu 2014 objavili sedem zgodb. Samo omrežje Storify ni posebej množično obiskano, omogoča pa odlično umestitev zgodb in deljenje prek družbenih omrežij. Večina naših zgodb je aktualna in bodo uporabne tudi v naslednji sezoni. 

Največ ogledov (kar 33.831) ima zgodba »Ljubljana, a city with a green soul«. Rezultat je razumljiv, saj smo jo v letu 2014 pogosto osveževali in izpostavljali. Ljubljana je tem letu namreč prejela več nagrad in trajnostna usmeritev mesta vedno pritegne številne uporabnike spleta.

Strategijo aktivne prisotnosti na predstavljenih družbenih omrežjih nadaljujemo tudi v letu 2015. 

Sorodne vsebine