Pojdi na vsebino

Regija Osrednja Slovenija tudi v letu 2015 nadaljuje skupne razvojne in promocijske aktivnosti, tako na domačem kot še posebej na tujih trgih. Nadaljevanje sodelovanja že drugo leto po zaključku v letih 2011 do 2013 sofinanciranih dejavnosti je izredno pomemben pokazatelj, da regija Osrednja Slovenija z vidika turista produktno in doživljajsko deluje kot logično zaokrožena celota, ki z nudenjem doživetij v zaledju Ljubljane obogati bivanje v prestolnici – hkrati pa skupne regijske aktivnosti za številne kraje v regiji predstavljajo pomemben ne samo promocijski, ampak konkretno distribucijski kanal. Med letošnjimi aktivnostmi velja poudariti regijski nastop na Expo Milano.

V Turizmu Ljubljana smo kot nosilci funkcije regijske destinacijske organizacije za letošnje leto pripravili program aktivnosti v skupni vrednosti 141.500 evrov (kar je v podobnem obsegu kot leta 2014), ki ga bo 20. januarja 2015 na svoji deseti seji obravnaval Forum RDO. V letošnjem letu je načrtovani program naravnan promocijsko z aktivnim delom pri vzpostavljanju prodajnih kanalov, ob tem pa tudi razvojno.

V okviru promocijske funkcije načrtujemo ponatis regijskih publikacij, študijska potovanja za organizatorje potovanj novinarje in blogerje na trgih Avstrije, Nemčije, Italije, Hrvaške in Srbije ter kombinacijo oglaševanja in PR aktivnosti s poudarkom na tujih medijih ter za teme kulinarike in večjih prireditev. Med prvimi letošnjimi aktivnostmi je ponoven skupen nastop regije na TIP Alpe Adria med 28. in 31. januarjem 2015, med najpomembnejšimi dogodki pa je zagotovo skupen nastop regije v okviru predstavitve Slovenije na Expo Milano. 

Agencija SPIRIT je v okviru zastavljenega koncepta predstavitve Slovenije omogočila slovenskim regijam, da se ob slovenskem paviljonu na svetovni razstavi predstavljajo v okviru 14-dnevnih terminov v času trajanja razstave. Regija Osrednja Slovenija bo obiskovalce nagovorila v drugi polovici junija. Svojo predstavitev bo oprla tako na slogan svetovne razstave »Hrana za planet, energija za življenje« kot tudi na slogan, s katerim na Expu nastopa Slovenija I feel Slovenia, to je »Zelena. Aktivna. Zdrava«. V ospredju bo kulinarika – torej Okusi Ljubljane in regijski Okusi Osrednje Slovenije, a prepletena z zelenimi vsebinami, ki bodo Ljubljano predstavili kot mesto z zeleno dušo in zelenim objem, še posebej pa bo v ospredju naziv Ljubljane kot zelene prestolnice Evrope 2016. Zadnja vsebinska usklajevanja še potekajo.

V okviru distribucijske funkcije bo regijsko spletno mesto Visit Ljubljana nadgrajeno z regijskimi vsebinami in uvajanjem zgodbarskih načel, v okviru razvojnega dela pa naj omenimo izobraževanje lokalnih ponudnikov v občinah za tesnejše povezovanje lokalne turistične ponudbe v zaokrožena doživetja in vzpostavitev meril za trženje produktov, da bi te produkte pripeljali do turistov. Med temami, ki bodo v ospredju, so kulinarika z Okusi Osrednje Slovenije in aktivna doživetja (golf, ribištvo, pohodništvo, tek, kolesarstvo), še posebej pa bo poudarjena tudi zelena nota regijske ponudbe.

Sorodne vsebine