Pojdi na vsebino

Spletno mesto Visit Ljubljana je imelo uspešno leto 2014. Vse od nadgradnje v odzivni dizajn pred dobrima dvema letoma njegova obiskanost nenehno narašča, k njegovi prepoznavnosti pa bistveno prispevajo tudi oglaševalske akcije in močna prisotnost Ljubljane na spletnih družbenih omrežjih.

Spletno mesto Visit Ljubljana je v letu 2014 obiskalo 786.749 obiskovalcev, pomemben mejnik preteklega leta pa je dejstvo, da smo ob tem prvič presegli število milijon sej oziroma obiskov spletnega mesta – zabeležili smo jih 1.084.227, kar v primerjavi z letom 2013 (903.664) predstavlja petino več oziroma natanko 19,98-odstotno povečanje. 

Ob decembrskem rekordnem obisku prestolnice smo v zadnjem lanskem mesecu zabeležili tudi rekordno število obiskovalcev spletnega mesta, ki je za 13,79 odstotka preseglo dosedanji rekord iz decembra 2013 (decembra 2014 jih je bilo 128.767, decembra 2013 pa 113.166).

Obisk spletnega mesta postopoma, a neprenehoma narašča od jeseni 2012, ko je bilo spletno mesto nadgrajeno v odzivni dizajn, ki omogoča posebej prilagojeno prikazovanje vsebin tudi na mobilnih napravah. V letu 2012 se je število obiskovalcev povečalo za pet odstotkov glede na leto 2011, v letu 2013 pa za 33 odstotkov glede na leto 2012. Kot smo že zapisali, je leto 2014 prineslo še 20-odstotno povečanje glede na leto 2013 – trend rasti se je sicer umiril, a obisk na mobilnih napravah še naprej strmo narašča. 

Še nekaj podatkov za ilustracijo tega trenda. V letu 2014 se je znotraj 20-odstotnega povečanja obiska spletnega mesta povečal obisk preko namiznih računalnikov le za 2,61 odstotka, preko mobilnih telefonov pa za 66,55 odstotka in preko tabličnih računalnikov za 63,22 odstotka. Ti trendi so bili sicer še močnejši v letu 2012: medtem ko se je v okviru 33-odstotnega povečanja vseh obiskov na spletnem mestu Visit Ljubljana obisk preko namiznih računalnikov povečal za 21,76 odstotka, pa je bil obisk preko mobilnih telefonov večji kar za 200 odstotkov in za 166 odstotkov preko tabličnih računalnikov. Zanimiv je tudi pogled v leto 2012, ko smo v zadnji tretjini leta izvedli nadgradnjo v odzivni dizajn: skupni obisk se je v celotnem letu povečal za dobrih 5 odstotkov, pri čemer je obisk preko namiznih računalnikov padel za dobrih 8 odstotkov, preko mobilnih telefonov se je povečal za 108 odstotkov, preko tabličnih računalnikov pa kar za 1.244 odstotkov (saj so bile osnove prej nizke).

Povzamemo lahko, da k povečevanju obiska v veliki meri prispeva dostopnost spletnega mesta na mobilnih napravah, kar je bil eden glavnih trendov zadnjih let. Obisk prek mobilnih telefonov se je, kot je razvidno iz gornjih podatkov, povečeval že pred prenovo v odzivni dizajn, a prav prenova je omogočila, da so uporabniki mobilnih naprav spletno mesto sprejeli za svoje.

Med razlogi za rast obiska Visit Ljubljana bi lahko izpostavili tudi razmeroma dobro uporabnost spletnega mesta na vseh napravah, kakovost spletnih vsebin in spletno oglaševalsko podporo, čeprav z razmeroma nizkimi sredstvi (ki pa se postopoma iz leta v leto le povečujejo), ter aktivno prisotnost na družbenih omrežjih (pregled delovanja na družbenih omrežjih v letu 2014 podajamo v naslednjem prispevku oziroma na tej povezavi). 

Sorodne vsebine