Pojdi na vsebino

Konec lanskega leta je vodenje Kongresnega urada Ljubljana prevzel Jan Oršič, tako da smo v leto 2018 vstopili z okrepljeno »kongresno« ekipo. Minulo leto smo sicer sklenili tudi s pomembnim priznanjem, novo pa začenjamo z velikimi pričakovanji, saj bo letošnje leto rekordno po številu in velikosti strokovnih in znanstvenih dogodkov v mestu.

Predstavniki kongresnega turizma.

Jan Oršič, Tatjana Radovič (na sredini) in Neža Lipanje © Jure Gasparič

Novi vodja kongresne dejavnosti

Novi vodja Kongresnega urada Ljubljana Jan Oršič ima dolgoletne izkušnje z delom v industriji srečanj in še daljše z delom v turizmu. Osem let je bil samostojni turistični vodnik in si tako pridobil številne izkušnje z delom na terenu, zatem pa se je leta 2009 pridružil kongresnemu oddelku Turizma Ljubljana. Leta 2013 je svojo poklicno pot nadaljeval v agenciji Intours DMC, kjer je bil štiri leta vodja projektov.

Med ključnimi nalogami, ki si jih je zadal ob prevzemu vodenja urada, so krepitev povezovanja med ključnimi deležniki v destinaciji s ciljem nadaljnjega povečevanja konkurenčnosti Ljubljane na mednarodnem trgu, krepitev blagovne znamke Kongresnega urada Ljubljana v Sloveniji in tujini ter uvajanje novih digitalnih orodij za učinkovitejše trženje destinacije.

Tatjana Radovič med najvplivnejšimi v jugovzhodni Evropi

Tatjana Radovič, nepogrešljiv del ekipe Kongresnega urada Ljubljana in dolgoletna vodja urada, se je lani že tretjič uvrstila med deset najvplivnejših ljudi v industriji srečanj jugovzhodne Evrope v kategoriji destinacij/kongresnih uradov. Lestvica, ki jo pripravljajo pri reviji za regijo Alpe-Adria Kongres na podlagi anonimnega ocenjevanja več kot osemdesetih mednarodnih strokovnjakov, vsako leto poudari najprodornejše ljudi industrije srečanj v regiji.

Tatjana Radovič je kot vodja kongresnega področja pri Turizmu Ljubljana več kot petnajst let uspešno sodelovala s ključnimi lokalnimi partnerji, zagotavljala podporo pri številnih strateških marketinških projektih in pripravah kandidatur za velike mednarodne kongrese in druge dogodke. V svoji karieri je pomembno pripomogla k razvoju in pozicioniranju Ljubljane in Slovenije na mednarodnem trgu. Bila je tudi vodja poletne šole European Cities Marketing (strokovnega združenja mestnih turističnih in kongresnih uradov), leta 2006 pa je kot edina Slovenka doslej prejela prestižno nagrado IMEX Academy Award Europe za prispevek k razvoju Ljubljane kot kongresne destinacije.

Rekordno leto 2018

Letošnje leto bo rekordno tako po številu kot velikosti strokovnih in znanstvenih dogodkov v mestu. Potrjenih je kar šestnajst strokovnih dogodkov z več kot petsto gosti, med njimi je kar šest kongresov, ki jih bo obiskalo predvidoma od tisoč do dva tisoč udeležencev. Aprila bomo prvič gostili tudi kongres iz specialističnega portfelja Evropskega združenja za kardiologijo.

Še zlasti intenzivno bo v obeh največjih mestnih kongresnih središčih. V Cankarjevem domu bodo letos gostili kar štiriindvajset mednarodnih strokovnih dogodkov, med njimi dva z dva tisoč udeleženci, na Gospodarskem razstavišču je za zdaj potrjenih dvanajst mednarodnih kongresov. Veliko posla pa bodo imeli tudi ljubljanski konferenčni hoteli.

Koledar kongresnih prireditev

Seznam kongresnih prireditev v Ljubljani redno dopolnjujemo in objavljamo v zavihku za organizatorje srečanj na destinacijskem portalu Kongresnega urada Ljubljana. Naše partnerje pa vabimo, da nam sproti sporočajo informacije o potrjenih dogodkih v tekočem letu. Koledar je tudi osnova za pregled števila mednarodnih strokovnih dogodkov v prejšnjem letu, ki ga januarja posredujemo mednarodnemu panožnemu združenju kongresne industrije (ICCA). Njegovo poročilo o globalni statistiki, ki je objavljeno vsako leto spomladi, daje pomemben vpogled v trg mednarodnih znanstvenih in strokovnih združenj.

Sorodne vsebine