Pojdi na vsebino

Ljubljanski turizem je tudi lansko leto sklenil z vidnim povečanjem števila prenočitev v mestu (za desetino v primerjavi s prejšnjim letom). Precej več turistov kot leto prej je Ljubljano in njene zanimivosti spoznavalo na vodenih ogledih Turizma Ljubljana, med katerimi so čedalje bolj priljubljena še zlasti kulinarična doživetja.

Množica ljudi na Prešernovem trgu.

© D. Wedam

Na podlagi ocene* Turizma Ljubljana za vse nastanitvene objekte je bilo v Ljubljani lani 1.438.295 prenočitev gostov, desetino več kot leta 2016, ko smo v mestu prvič presegli milijon prenočitev.

Decembra je bilo prenočitev gostov 96.352, 8,7 odstotka več kot v enakem obdobju leta 2016.

Večji obisk spletne strani, manjši v turističnih informacijskih centrih

Število obiskovalcev spletne strani Visit Ljubljana se je lani v primerjavi s prejšnjim letom izjemno povečalo: na 1.232.459, kar je za skoraj tretjino več kot leta 2016.

Ljubljanska turistična informacijska centra (TIC ob Tromostovju in STIC na Krekovem trgu) pa je lani obiskalo 370.928 obiskovalcev, kar je za spoznanje manj kot leta 2016 (371.209). Med njimi so bili pretežno tujci – skoraj 92 odstotkov vseh obiskovalcev; največ jih je bilo iz Italije, sledili so jim gostje iz Nemčije, Francije, Velike Britanije, Španije, ZDA in Kanade.

Decembra je TIC in STIC obiskalo 19.308 turistov (v enakem obdobju leta 2016 24.889). Tujih obiskovalcev je bilo 15.960 (decembra leta 2016 jih je bilo 21.299), domačih pa 3348 (decembra leta 2016 jih je bilo 3590).

Čedalje več turistov po mestu s turistično kartico

Precej več turistov kot prejšnje leto je mesto in njegove zanimivosti spoznavalo s Turistično kartico Ljubljana; njena prodaja se je povečevala vse leto, tako da je bilo lani prodanih 5438 kartic, medtem ko smo jih leta 2016 prodali 3151.

Precej več turistov na rednih vodenih ogledih

Lani smo popeljali na naročene vodene oglede Ljubljane 38.715 turistov (leta 2016 39.244), imeli pa smo 1853 vodstev (predlani 1916). Decembra je bilo naročenih vodstev 110, manj kot v enakem obdobju predlani, kot jih je bilo 128, na njih pa si je mesto ogledalo 2430 turistov – občutno več kot leto prej (3270).

Na rednih vodstvih smo lani našteli 8303 turistov, dobro tretjino več kot leta 2016, ko jih je bilo 6120. Zadnji mesec v letu se je rednih vodstev udeležilo 533 obiskovalcev – prav tako občutno več kot leto prej, ko jih je bilo 356. Med najbolj priljubljenimi so bili poznopopoldanski ogledi praznično odete Ljubljane.

Med božično-novoletnimi prazniki, ko smo v mestu pričakovali še zlasti veliko število gostov iz Italije, smo redne oglede izvajali tudi v italijanskem jeziku (sicer jih izvajamo v angleškem) in s tem pritegnili precej več italijanskih turistov, kot smo jih v prejšnjih letih.

Gostje iz Italije so tudi sicer najštevilčnejši turisti v Ljubljani, smo pa lani v mestu opažali več obiskovalcev še zlasti iz Nizozemske, Velike Britanije, Avstralije, Hrvaške, pa tudi iz špansko govorečih držav.

Priljubljena kulinarična doživetja

Med vodenimi ogledi, ki so na voljo pri Turizmu Ljubljana, so se turisti lani najraje odločali za redne vodene oglede mesta, ki vključujejo bodisi obisk Ljubljanskega gradu, bodisi vožnjo z ladjico po Ljubljanici, bodisi ogled Narodne galerije. Čedalje večje zanimanje pa sta žela Kulinarični ogled Okusi Ljubljane in Pivovsko doživetje Ljubljane. Kulinarika je tako čedalje bolj v ospredju – tako na ravni prizadevanj za čim bolj kakovostno in raznoliko ponudbo kot tudi na ravni povpraševanja. Lani smo tako v košaro kulinaričnih doživetij dodali še Ljubljansko vinsko doživetje.

Izleti v druge slovenske kraje

Lani smo prodali 4747 izletov po Sloveniji – šestnajst odstotkov več kot leto prej. Turisti se sicer najraje odpravijo na Gorenjsko, Kras in na ogled kraških jam, precej priljubljen pa je tudi enodnevni obisk Primorske in Gorenjske. Pri Turizmu Ljubljana si prizadevamo, da vključujemo v ponudbo izletov tudi manj znana, a izjemna doživetja, kot so izleti v regiji Osrednja Slovenija, opazovanje medveda v slovenskih gozdovih, različni adrenalinski izleti, kulinarične delavnice in drugo.

* Pri Turizmu Ljubljana dnevno spremljamo podatke za okoli 80 odstotkov nastanitvenih zmogljivosti, nato pa na podlagi podatka o prenočitvah in korekcijskih faktorjev, oblikovanih na podlagi večletnega povprečja odstopanj med ljubljansko in uradno (Statistični urad Republike Slovenije) statistiko, oblikujemo preliminarne podatke.

Sorodne vsebine