Pojdi na vsebino

Turizem Ljubljana je v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani in Univerzo v Celovcu pripravil novo literarno vodenje po mestu: »Ljubljana za ljubitelje poezije«. Z njim želi opozoriti na vélike slovenske poete, ki so pomembno vplivali na zgodovino razvoja slovenskega jezika in literature, svoje sledi pa so zapustili tudi v Ljubljani. Vodenje izvaja za napovedane skupine, v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku, nanj pa se bo mogoče odpraviti tudi ob posebnih dneh, kot sta denimo slovenski kulturni praznik in svetovni dan poezije.

Doživetje »Ljubljana za ljubitelje poezije« je spodbudilo sodelovanje Oddelka za anglistiko in amerikanistiko na Filozofski fakulteti UL (FF UL) in celovške univerze (KLU) v študijskih letih 2016/17 in 2017/18 pri projektu, v okviru katerega so študentje predmeta Jezik v rabi 2 (FF UL) izbrane pesmi slovenskih avtorjev, ki so posredno ali neposredno povezani z Ljubljano, prevedli v angleščino, študentje seminarja Literarno prevajanje (KLU) pa v nemščino. Projekt se je končal z literarnim pohodom po Ljubljani in večjezično recitacijo teh pesmi.

V študijskem letu 2018/19 so želeli projekt nadaljevati in k sodelovanju so povabili Turizem Ljubljana. Skupaj so zasnovali novo literarno vodenje »Ljubljana za ljubitelje poezije«, v katerega so vključili pesmi enajstih slovenskih pesnic in pesnikov ter enajst lokacij v mestu, ki so povezane z njimi.

Branje pesmi vélikih umetnikov

Vodenje povede obiskovalce na znane ljubljanske trge (Prešernov, Vodnikov, Mestni, Stari in Kongresni trg ter Trg republike) in nekatere druge lokacije v mestu, kjer jim vodnik predstavi pesnico oziroma pesnika, povezano oziroma povezanega z lokacijo. Obiskovalci spoznajo Franceta Prešerna, Kajetana Koviča, Svetlano Makarovič, Valentina Vodnika, Cirila Zlobca, Lili Novy, Srečka Kosovela, Ivana Cankarja, Otona Župančiča, Ivana Minattija in Tomaža Šalamuna. In njihove pesmi, saj jih vodnik – ali obiskovalci, če si to želijo – recitira ob vsakem postanku.

Zloženka s predstavitvami avtorjev in prevodi pesmi

Del vodenja bo zloženka z že obstoječimi prevodi pesmi in kratkimi predstavitvami avtorjev. Prevode pesmi so pripravili študentje obeh univerz pod mentorstvom Monike Kavalir in Gregorja Chudobe. Pri zagotavljanju kakovosti prevodov je kot zunanja svetovalka sodelovala ena najboljših literarnih prevajalk v Sloveniji Nada Grošelj. Kot zunanja sodelavka je sodelovala tudi literarna kritičarka in pesnica Petra Koršič.

Poklon Ljubljane slovenski literaturi

Turizem Ljubljana z vodenjem »Ljubljana za ljubitelje poezije« poudarja še nekaj: razliko med Ljubljano in preostalimi evropskimi prestolnicami. V večini glavnih mest so osrednji trgi namreč namenjeni spomenikom pomembnih vojskovodij in državnih voditeljev, v Ljubljani, Unescovem mestu literature, pa to mesto pripada pesnikom in pisateljem. 

Sorodne vsebine