Pojdi na vsebino

Ljubljani se obeta uspešno kongresno leto 2024 z blizu šestdesetimi mednarodnimi znanstveno-strokovnimi srečanji in športnimi dogodki. Vsaj devet med njimi bo v slovensko prestolnico pripeljalo več kot petsto udeležencev.

Poslovna borza Conventa 2023 © Marko Delbello Ocepek

Največji dogodki v Ljubljani v letošnjem letu bodo: Taekwondo Slovenia open 2024 (februar, od 500 do 700 udeležencev), European Congress Of Physical And Rehabilitation Medicine – ESPRM (april, 1000 udeležencev), 14th International Congress On Autoimmunity (maj, 1000 udeležencev), 21st Ifw and 14th LA&HA Symposium (maj, 1500 udeležencev), The European Network Of Science Centres And Museums – ECSITE (junij, 1200 udeležencev) in 10th European Communication Conference – ECREA (september, 1200 udeležencev).

Uresničevanje strateških ciljev turizma

Večina dogodkov bo tako spomladi (in jeseni), s čimer bodo pripomogli k večji razpršenosti obiska in zasedenosti nastanitvenih zmogljivosti med letom, poleg tega pa obiskovalci takšnih dogodkov v mestu ostajajo dalj časa od povprečja ter zagotavljajo nadpovprečno potrošnjo. Tako kongresni turizem vidno pripomore k uresničevanju nekaterih ključnih strateških ciljev Turizma Ljubljana.

Novi obeti za nove dogodke

Kongresni urad pri Turizmu Ljubljana (KUL) je poleg tega na prelomu leta sodeloval pri treh oglednih obiskih potencialnih naročnikov srečanj v Ljubljani že v tem ali prihodnjem letu.

V pričakovanju Convente in kongresa IAPCO

Obenem je intenzivno vključen v priprave na osrednja dogodka v prestolnici v prvi polovici letošnjega leta: poslovno borzo Conventa, največji dogodek na področju industrije srečanj v Novi Evropi, ki bo 1. in 2. februarja, ter kongres panožnega združenja organizatorjev kongresov IAPCO (International Association of Professional Congress Organisers), ki bo od 28. februarja do 2. marca.

Nadaljnja krepitev sodelovanja

Hkrati pa že tudi skrbno načrtuje prihodnje delovanje Konzorcija KUL, ki krepi sodelovanje med akterji s področja poslovnih in drugih mednarodnih srečanj v mestu, ter Slovenskega ambasadorskega programa, ki ga je Kongresni urad pri Turizmu Ljubljana zasnoval kot strateški partnerski projekt za spodbujanje nadaljnje internacionalizacije znanstveno-raziskovalnega potenciala države.