Pojdi na vsebino

Za vse, ki vam ob sprehodih po Krakovskem nasipu ali tivolskem Jakopičevem sprehajališču pogled seže tudi po razstavljenih fotografijah, in seveda za vse, ki se tja napotite prav zaradi fotografske teme, ki vzbudi vašo pozornost. Ja, razstave na prostem so postale del identitete teh dveh priljubljenih ljubljanskih sprehajališč. Z 10. julijem je Krakovski nasip na ogled postavil novo temo, to je Arheologija nekoč in danes – letos namreč v Sloveniji praznujemo stoletnico organiziranega varstva kulturne dediščine.

Krakovski nasip vabi z razstavo o arheologiji nekoč in danes

© D. Wedam

V okviru tega jubilejnega dogodka vas Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, vabi na ogled razstave, h kateri so zapisali:

»Spomin(k)i na nekdanje človeške rodove in njihova dela so nekaj najpomembnejšega, kar premoremo, saj nas vežejo v domala neskončno verigo misli, idej, znanj ter dobrin, ki določajo našo kulturo in družbo, v kateri živimo. A čas teče in ti drobci se izgubljajo ter tako postajajo del preteklosti. Zavedajoč se teh izgub, je človek že od nekdaj raziskoval najprej svoje osebne korenine pa tudi izvor svoje skupnosti, ljudstva, religije, kulture itn. Na svoji poti v preteklost se je srečeval z raznoterimi viri, ustnimi, pisnimi in pestro paleto materialnih dokazov o življenju v minulih obdobjih. S poglabljanjem vanje so se razvile številne vede, med katerimi ima prav posebno mesto arheologija.

V letu, ko Slovenija obeležuje stoletnico varstva kulturne dediščine, je nastopil pravi trenutek, da se tudi arheologi ozremo proti svojim začetkom in se ob tem spomnimo, kako so raziskave opravljale nekdanje generacije arheologov. Sočasno pa je potrebno osvetliti tudi sodobne arheološke raziskave, ki jih včasih izvajamo s povsem spremenjenimi pristopi.

Če je arheologija nekoč pogosto služila le pridobivanju muzejskih artefaktov in zadovoljevanju želja zbiralcev, se je kasneje njena dejavnost izjemno razvejala. V svojem razvoju, ki poteka z roko v roki s splošnim tehnološkim napredkom, je na srečo postala ena najčvrstejših podstati stroke tista, ki ima za osnovno poslanstvo varovanje arheološke dediščine. Braniki arheološke dediščine pa smo ne le Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in druge pri razstavi sodelujoče ustanove in tudi ne le arheološka stroka v najširšem pomenu, temveč mi vsi, ki nam ni vseeno za naše korenine, za velikane, na ramenih katerih stojimo, in predvsem za generacije, ki nam sledijo in bodo nadaljevale našo verigo človeštva.«

Razstava bo na ogled do 9. avgusta 2013. Naj še ponovimo povabilo na Jakopičevo sprehajališče, ki do 7. avgusta vabi s fotografsko razstava Slovenski olimpijski heroji avtorja Aleša Fevžerja, edinega slovenskega fotografa, ki je ujel vsa njihova zmagoslavja na šestih poletnih in šestih zimskih olimpijskih igrah v zadnjih 20 letih.
 

Sorodne vsebine