Pojdi na vsebino

V Turizmu Ljubljana smo v vlogi regionalne destinacijske organizacije za Osrednjo Slovenijo, ki jo vodimo že peto leto, zaključili polletni načrt dela za leto 2015. Izvedli smo vse načrtovane aktivnosti.

Aktivnosti potekajo znotraj treh funkcij:

  • V okviru promocijske funkcije izvajamo promocijske aktivnosti (pospeševanje prodaje in trženje regijskih programov in ponudbe, promocijski dogodki v tujini, oglaševanje in odnosi z javnostmi, promocijske tiskovine ter študijske ture za novinarje, blogerje in organizatorje potovanj – na trgih Avstrije, Nemčije, Italije, Hrvaške, Srbije in BIH). Med osrednjimi aktivnosti je bil junijski nastop regije na Expo Milano.
  • V okviru distribucijske funkcije razvijamo vsebine RDO Osrednja Slovenija, uvajamo pristop zgodbarjenja (ang. storytelling) in izvajamo oblikovne posodobitve.
  • V okviru operativne funkcije smo med majem in junijem serijo devetih delavnic za lokalne turistične ponudnike na območju celotne regije, v drugi polovici leta pa bodo na teh podlagah nastajali novi integralni turistični produkti in doživetja. 

Aktivnosti so zastavljene na podlagi letnega načrta dela, le-ta pa temelji na Strategiji razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2012 do 2016 – strateški načrt je prinesel funkcionalno definicijo regijskega modela, jasne cilje, smiseln trženjski koncept in funkcionalen način delovanja RDO, ki živi in se udejanja v praksi

Poslovni model je trajnosten naravnan in se je v Osrednji Sloveniji v primerjavi z drugimi turističnimi regijami izkazal kot najbolj trženjsko učinkovit, kljub vsemu pa je intenzivnost prihodnjih aktivnosti odvisna tudi od nacionalne politike na področju turističnih regij. 

Sorodne vsebine