Pojdi na vsebino

Pri Turizmu Ljubljana smo v okviru priprave novega razvojno-trženjskega dokumenta za regijo Osrednja Slovenija začeli s terenskim delom. Junija smo objavili poziv za zbiranje informacij o turističnih novostih, idejah in projektih, ki so na območju celotne regije Osrednja Slovenija (ki jo skupaj tvori 26 občin) v načrtu v letih 2016 do (okvirno) 2018. 

Par v viseči postelji iz drevesa.

Vabljeni vsi, ki ustvarjate turistično ponudbo regije Osrednja Slovenija, da se odzovete z vašimi novo nastalimi, nastajajočimi ali zamišljenimi idejami, do 1. septembra 2016 © Planika NET

Poziv smo posredovali tudi vsem 25 občinskim koordinatorjem s prošnjo, da ga kar najbolj aktivno in široko posredujejo preko svojih informacijskih kanalov do vseh deležnikov v turizmu na območju njihove občine. 

Poziv je del priprave nove turistične strategije za regijo Osrednja Slovenija

Turizem Ljubljana je kot RDO za regijo Osrednja Slovenija v okviru projekta aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij (sofinanciranih v okviru Javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti RDO‐jev) v letu 2011 pripravil Strategijo razvoja in trženja za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2012–2016. Strategija se z letom 2016 izteče, zato smo pri Turizmu Ljubljana v vlogi RDO Osrednja Slovenija v letu 2016 pristopili k oblikovanju novega strateškega, vendar zelo izvedbeno naravnanega dokumenta.

Kot smo že poročali, je njegov namen ponuditi strateški pogled naprej do leta 2022, hkrati pa podati zelo operativen načrt aktivnosti, ki bo podlaga za letne programe dela RDO Osrednja Slovenija. Gradil bo na dosedanjih temeljih in poglobil delo na tistih področjih, ki v prihodnjem obdobju zahtevajo največ dela. Med vsebinskimi poudarki bodo tako razvojno produktno delo, oblikovanje prodajnih programov, trajnostni razvoj in spodbujanje inovativnosti. Hkrati naj bi se v letu 2015 začete aktivnosti na področju oblikovanja privlačnih ITP‐jev v regiji nadaljevale oziroma nadgrajevale in pripeljale do nekaj prodajnih programov, ki jih je mogoče vključiti v distribucijske kanale Turizma Ljubljana.

Namen poziva za pridobitev vpogleda v načrtovane projekte ali ideje

Da bi razumeli razvojne načrte vseh soustvarjalcev doživetij regije, s tem pozivom iščemo vse: (1) novo nastale ali (2) nastajajoče ali (3) zamišljene novosti, ki bi jih regija pri svojem razvoju lahko upoštevala in združevala v svojo turistično ponudbo.

Izkazan interes predstavnikov javnega sektorja ter še posebej vseh zasebnih in nevladnih iniciativ, projektov in idej na območju regije Osrednja Slovenija bo tako pripomogel k še bolj jasni sliki, kaj regija želi in zmore ter kako ji RDO lahko pri tem pomaga.

Hkrati je poziv izveden v obliki zbiranja pobud na portalu Banke turističnih priložnosti Slovenije, ki bo omogočila takojšnjo javno objavo izraženih novosti ali pobud ter s tem njihovo povezovanje in promocijo. Stopnja, do katere bo deležnik vsebine tudi javno razkril (in ne le zaupal RDO Osrednja Slovenija), je odprta – objava je lahko javna ali zaupna, v vsakem primeru pa nam bo pomagala.

Rok za registracijo idej je 1. september 2016. Poziv najdete tukaj.

Kako izpolnite oziroma oddate prijavo na poziv?

Na BTPS spletni strani, kjer je objavljen POZIV RDO Novosti Osrednja Slovenija 2016–18, zainteresirani sledijo navodilom za oddajo opisa njihovih novosti. Za vsa vprašanja smo dosegljivi na kontaktih: pri Turizmu Ljubljana Petra Križan ([email protected]) in na Banki turističnih priložnosti Slovenije ([email protected]).

Vabljeni, da se odzovete vsi, ki ustvarjate v turizmu (ali s turizmom povezanih dejavnostih) na območju regije Osrednja Slovenija.

Sorodne vsebine