Pojdi na vsebino

Turizem Ljubljana je od leta 2011 nosilec Regionalne destinacijske organizacije (RDO) za regijo Osrednja Slovenija, ki združuje šestindvajset občin s skupno vizijo: razvoj regije v najbolj povezano in inovativno zeleno turistično regijo v Sloveniji. Da bi ta cilj čim dosledneje uresničevali, smo v začetku junija zaposlili koordinatorko razvoja turizma na območju Osrednje Slovenije.

Zunanjost grada.

© K. Brumc

V prvem petletnem strateškem obdobju smo s pomočjo razpisa Evropskega sklada za regionalni razvoj pridobili sredstva zanj za območje Osrednje Slovenije in jih tudi zelo dobro unovčili. Vzpostavili smo temeljna orodja za dolgoročno razvojno in trženjsko delo v regiji ter začeli aktivnosti, ki smo jih opredelili v doslej dveh Strategijah razvoja in trženja turizma v regiji Osrednja Slovenija (aktualna je za obdobje 2017–2022).

Ključni izzivi v regiji

V letih delovanja RDO Osrednja Slovenija smo prepoznavali ključne izzive, s katerimi se soočamo v regiji: pomanjkanje znanj ter sistematičnega razvojnega in kreativnega trženjskega pristopa; turizem v večini občin v okolici Ljubljane še ni opredeljen kot pomembna panoga, niti priložnost; zanimanje za tesnejše sodelovanje je prešibko; premalo je usposobljenega kadra za delo v turizmu. S ciljem, da bi se turistična ponudba še bolj kakovostno in hitreje razvijala, da bo pretok informacij, dobrih praks in znanj še večji, smo 1. junija letos pri Turizmu Ljubljana na novo zaposlili osebo, ki koordinira razvoj turizma na območju Osrednje Slovenije.

Spodbuda in podpora vsem občinam v regiji

Regija je imela v preteklem obdobju (2012–2016) sicer nadpovprečno rast obiska, pri čemer je bila osrednja nosilka rasti Mestna občina Ljubljana, ki v zadnjih letih niza številne nagrade, prestižne naslove in medijsko pozornost. Sodelovanje občin članic v razvojnih in trženjskih aktivnosti regije je različno aktivno, kar je razumljivo, saj turizem ni in tudi v prihodnjem obdobju ne bo med ključnimi prednostnimi cilji v vseh občinah v regiji. Koncept delovanja RDO Osrednja Slovenija je zato zasnovan tako, da ponuja možnost sodelovanja vsem občinam, obenem pa odpira priložnosti za vse, ki bi si želele biti pri tem aktivnejše.

Med prednostnimi cilji RDO so krepitev povezovanja in prenos znanj za učinkovitejši razvoj ter trženje in upravljanje ponudbe na individualni destinacijski in regijski ravni. Z zaposlitvijo na področju koordinacije RDO Osrednja Slovenija smo vzpostavili sistem podpornega okolja na regionalni ravni, ki pomaga pri reševanju izzivov in skupnem delovanju regije. Tako bomo dosegali še boljše rezultate – tako na ravni posameznih občin kot regije.

Izobraževanje, usmerjanje, povezovanje

Delo koordinatorja je utemeljeno na principu coachinga (usmerjanja in povezovanja) in izobraževanja turističnih deležnikov. S pomočjo terenskega dela (srečanja s predstavniki občin in ponudniki) se krepi sodelovanje in povezovanje med turističnimi deležniki ter med Ljubljano in Osrednjo Slovenijo.

Tako smo vzpostavili sistem podpornega okolja za zagotavljanje skupinske in individualne strokovne pomoči pri oblikovanju proizvodov, spodbujanju podjetništva in promocije, povezovanju, izboljševanju kakovosti in sledenju principom delovanja in vrednotam destinacij.

Za informacije o aktivnostih v regiji lahko pišete na e-naslov: [email protected].

Sorodne vsebine