Pojdi na vsebino

Lansko leto je bilo za ljubljanski turizem rekordno: Ljubljana je imela prvič več kot poldrugi milijon prenočitev, obiskalo pa jo je 841.320 turistov. Pri tem velja poudariti, da se je število turistov najbolj povečevalo v mesecih, ki so praviloma slabše obiskani – aprila, maja in novembra. Desezonalizacija obiska je namreč eden ključnih strateških ciljev Turizma Ljubljana, poleg prizadevanj za podaljšanje dobe bivanja turistov in kakovostno ponudbo, ki viša turistično porabo v mestu. In kako je letos? Prva ocena Turizma Ljubljana kaže, da je rast obiska za zdaj bolj umirjena kot lani.

Mestna hiša z Robbovim vodnjakom.

© D. Wedam

Na podlagi ocene* Turizma Ljubljana za vse nastanitvene objekte je bilo v mestu junija letos 144.000 prenočitev gostov, približno toliko kot v enakem obdobju lani, povprečna zasedenost nastanitvenih zmogljivosti pa je bila več kot 90-odstotna.

V letošnjem prvem polletju je bilo prenočitev turistov 603.000, kar je 1,3 odstotka več kot v prvem šestmesečju lanskega leta.

Obisk v TIC in STIC

Junija je ljubljanska turistična informacijska centra (ob Tromostovju in STIC ob Plečnikovi tržnici) obiskalo 51.758 turistov, dobra petina več kot v enakem obdobju lani (42.084). Domačih obiskovalcev je bilo 3897, osem odstotkov več kot junija lani (3594), tujih pa je bilo 47.861, skoraj četrtina več kot v enakem obdobju lani (38.490).

V prvem polletju je TIC in STIC obiskalo 167.874 turistov, kar je 18 odstotkov več kot v prvih šestih mesecih lanskega leta (141.149).

Vodeni ogledi mesta

Ljubljano in njene turistične zanimivosti si je junija na naročenih vodstvih ogledalo 5223 turistov, v prvih šestih mesecih pa 16.463 turistov.

Rednih vodstev (peš in s tirno vzpenjačo, z ogledom Mestne hiše in doživljajskih vodstev) se je junija udeležilo 944 turistov, v prve pol leta pa 3194 turistov. Na voljo je bilo 149 različnih vodenj z zagotovljenimi odhodi. Največ turistov se je udeležilo vodenega ogleda ob 10. uri in 14. uri.

Turistična kartica

V prvi polovici leta so turisti kupili 2373 turističnih kartic Urbana Ljubljana, skoraj tretjino več kot v enakem obdobju lani (1790).

Ljubljansko kolo

In kakšna je bila izposoja Ljubljanskega kolesa? V prvem polletju je bilo 1082 izposoj za dve uri (1203 v enakem obdobju lani) in 222 za ves dan (235).

* Pri Turizmu Ljubljana dnevno spremljamo podatke za okoli 80 odstotkov nastanitvenih zmogljivosti, nato pa na podlagi podatka o prenočitvah in korekcijskih faktorjev, oblikovanih na podlagi večletnega povprečja odstopanj med ljubljansko in uradno (Statistični urad Republike Slovenije) statistiko, oblikujemo preliminarne podatke.

Sorodne vsebine