Pojdi na vsebino

Turizem Ljubljana se je junija udeležil dveh virtualnih dogodkov: sejma City Fair v organizaciji Evropskega turističnega združenja (ETOA) in sejma, ki ga je pripravila Evropska komisija za predstavitev Evropske unije kitajskemu trgu.

Predstavitev Turizma Ljubljana na virtualnem sejmu, ki ga je pripravila Evropska komisija za predstavitev Evropske unije kitajskemu trgu, junij 2022

Predstavitev kitajskemu trgu © JK Design

Na virtualnem sejmu, ki ga je pripravilo združenje ETOA, je Turizem Ljubljana predstavil slovensko prestolnico in njeno zaledje organizatorjem potovanj in turističnim agentom iz Evrope in z drugih celin, ki že pripravljajo programe za leto 2023. Na virtualnem dogodku Evropske komisije ju je predstavil kitajskim organizatorjem potovanj in turističnim agentom, ki si obetajo, da bodo lahko njihovi gostje začeli potovati na pomlad prihodnje leto.

Predstavil jim je celovito ponudbo Ljubljane in preostale regije Osrednja Slovenija, s poudarkom na doživetjih Turizma Ljubljana in priljubljeni Turistični kartici Ljubljane, ki omogoča občutno ugodnejši obisk številnih osrednjih zanimivosti v mestu in njegovem zaledju.

Sorodne vsebine