Pojdi na vsebino

Po statistiki mednarodnega združenja kongresne industrije ICCA se je Slovenija lani s 54 dogodki uvrstila na 44. mesto na svetovni lestvici. Od teh 54 dogodkov jih je bilo 40 v Ljubljani, ki je med 200 mesti Evrope na zavidljivem 27. mestu. To je rezultat dolgoletnega sistematičnega dela na tem področju, vendar pa v okviru Kongresnega urada/Turizem Ljubljana v sodelovanju s partnerji potekajo številne aktivnosti, da Ljubljana pozicijo zadrži oziroma se po lestvici še povzpne.

Svet Zavoda Turizem Ljubljana je v preteklem letu sprejel Razvojno politiko kongresne destinacije Ljubljana do leta 2020, katere cilj je, da Ljubljana postane vodilna kongresna in incentive destinacija v regiji jugovzhodne Evrope. Kot opredeljuje strateški model, bo Ljubljana svojo vizijo uresničila predvsem z vzpostavitvijo partnerstev in novim poslovnim modelom financiranja, ki bosta omogočila izvedbo močnejših in obsežnejših trženjskih promocijskih aktivnosti – le-te se osredotočajo na vzpostavitev inkubatorja kongresnih kandidatur, program kongresnih ambasadorjev v segmentu združenj, oblikovanje novih incentive in družabnih programov, spodbujanje razvoja kreativnega dela industrije za pozicioniranje Ljubljane kot kreativne kongresne destinacije, večanje povpraševanja po kongresnih storitvah Ljubljane, velik poudarek pa bo tudi na izkoriščanju že pridobljenih kongresov za ustvarjanje dodatne potrošnje.
 
Kot ena izmed aktivnosti za uresničitev tega cilja je bilo konec lanskega leta ustanovljeno partnerstvo, imenovano Ljubljana Strategic Bidding Team (v nadaljevanju: LSBT), ki ga sestavljajo zainteresirani partnerji z zasebnega in javnega področja kongresne dejavnosti v Ljubljani. Skupni cilj članov LSBT je združiti vire in energijo na področju promocije in trženja Ljubljane kot kongresne destinacije.

Doslej je bilo izvedenih pet srečanj partnerjev LSBT ter več sestankov s tržniki in drugimi predstavniki partnerjev na operativni ravni, ki so privedli do končnega dokumenta, ki se pravkar nahaja v fazi podpisovanja – do pogodbe o skupnem financiranju kandidatur, destinacijskih spodbud in trženjskih aktivnosti za pridobivanje kongresov v Ljubljani, ki bodo izvedene v drugi polovici tega leta.

Sorodne vsebine