Pojdi na vsebino

V junijskih Pismih iz Ljubljane smo povzeli pregled trženjskih aktivnosti, ki jih regija Osrednja Slovenija izvaja večinoma na tujih trgih, ter pregled promocijskih publikacij, ki predstavljajo ponudbo regije v obliki izletov, tokrat pa povejmo nekaj več o aktivnostih, ki potekajo v ozadju, v podporo razvoju ponudbe in pripravi orodij za promocijske aktivnosti. Med glavnimi novostmi je zagotovo izdaja prvega regijskega turističnega zemljevida.

Turistični regijski zemljevid Slovenija za domače in tuje turiste je izšel v nakladi 5.000 izvodov, Turizem Ljubljana pa ga je kot nosilec funkcije Regionalne destinacijske organizacije za regijo Osrednja Slovenija že distribuiral v 26 občin regije in na vse TIC-e v regiji. Zemljevid je pripravljen v zelo pregledni obliki, saj so na zemljevidu s fotografijo vključene vse glavne turistične točke iz vseh 26 občin v regiji, na zadnji strani pa so tudi na kratko predstavljene ter opremljene s kontaktnimi podatki in spletnimi naslovi za več informacij.

Tu so še druge aktivnosti. Brošura Veliki objem se prevaja v angleščino in je predvidena v elektronski obliki za listanje na spletnem mestu. V pripravi je nekaj sto visoko resolucijskih digitalnih fotografij različnih predelov regije Osrednja Slovenija iz zraka, ki bodo predstavljali kakovostno podlago za trženjsko komuniciranje, junija pa se je začelo snemanje regijskega promocijskega predstavitvenega filma.

Za privlačnejšo in bolj razgibano predstavitev regije se pripravljajo bajke, miti, legende in zgodbe ljudskega izročila z območja regije Osrednja Slovenija, turistični sodelavci iz občin v regiji pa pripravljajo nove tržne receptivne programe za odkrivanje regije, ki bodo dodani v publikaciji Programi izletov za skupine. Ob tem se v skladu s turistično strategijo regije, ki temelji na trajnostnem razvoju, v sodelovanju z Umanotero – Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj pripravljata dva zelena programa po regiji.

V pripravi je tudi razpis za kulinarično strategijo regije, ki bo opredelila strateške smernice in projekte na področju kulinarike ter tako postavila osnovo za razvoj ponudbe in prepoznavnosti regije tudi na tem pomembnem področju.

Sorodne vsebine