Pojdi na vsebino

Slovenija je z letom 2011 začela razvijati turistične regije in regija Osrednja Slovenija je ena od trinajstih. Svojo prepoznavnost na trgu razvija na konceptu osrednjeslovenske lege ter prepleta urbane Ljubljane in razgibanih zgodb zelenega objema, ki ga okoli Ljubljane strne 25 občin. Pred začetkom poletja smo zbrali kratek pregled aktivnosti, ki jih je Regionalna destinacijska organizacija (RDO) Osrednja Slovenija (ki jo vodi Turizem Ljubljana) izvedla v prvi polovici leta, in povzeli aktivnosti za prihodnje mesece.

Regija ima za sabo že številne posamezne promocijske aktivnosti in tri večje skupne nastope, od tega dva na tujih trgih (v Zagrebu in Sarajevu), naslednji skupni nastop pa bo 5. oktobra v Beogradu. Ena od glavnih značilnosti vseh aktivnosti je usmerjenost v konkretno prodajo ponudbe regije v obliki izletov ter v aktivno delo z organizatorji potovanj in novinarji. Svojo prepoznavnost pa je regija uspela zgraditi tudi s panoramskim avtobusom Veseli Janez, odetim v zeleno barvo in podobe regije, ki vozi na izlete po regiji ali pa na nastopih predstavlja opazen oder za animacijo.
 
Med aktivnostmi velja izpostaviti nekaj publikacij, predvsem tiste, ki predstavljajo konkretne ideje za izlete. Kot prva publikacija so že v začetku leta izšli »Namigi za izlete«, ki vključujejo 11 namigov za izlete, namenjene domačim gostom, z izhodiščem s slovenskega avtocestnega križa. Naslednja nadgradnja je brošura »Zelene zgodbe regije«, ki združuje 26 izletov za posameznike po regiji Osrednja Slovenija in torej zajema celotno regijo, predstavlja pa pregleden izletniški vodič za individualne obiskovalce iz Ljubljane, regije in drugih delov Slovenije.

Zadnja publikacija »Programi izletov za skupine« (ki je izšla za hrvaški in bosanski trg) je namenjena predvsem organizatorjem potovanj in izletov – v pripravi pa je tudi v srbskem in angleškem jeziku. RDO Osrednja Slovenija je v njej predstavljene programe zasnovala modularno oziroma tako, da lahko organizator po svoji želji sestavlja od 2- do 4-dnevne (pa tudi daljše) programe, ki vključujejo Ljubljano, odkrivanje in tudi aktivno doživetje zaledja Ljubljane oziroma regije, glede na osrednjo lego in produktni koncept Ljubljane kot mesta za odkrivanje Slovenije pa lahko vključujejo tudi izlete po Sloveniji. Brošura vsebuje tudi cenik.

Prodajno usmerjenost regijske ponudbe potrjujejo tudi organizirani izleti, ki so od aprila dalje objavljeni na tablah v ljubljanskih TIC-ih ter jih izvajajo Slovenia Explorer, Vegov hram in Mateja Kregar Gliha s.p.

Brez usposobljenih vodičev seveda ne gre, zato je Turizem Ljubljana izvedel izobraževanje vodnikov za pridobitev licence Mestne občine Ljubljana z dodatnim znanjem za vodenje po regiji, ki se ga je udeležilo 72 kandidatov. Regijo so spoznavali v okviru teoretičnega dela in na petih študijskih potovanjih po regiji, do konca junija bodo zaključeni še izpiti.

Potekale pa so še številne druge aktivnosti, ki so pomembna podlaga za uspešno promocijo in prodajo, v pripravi je turistični regijski film, v tisku je regijski zemljevid, poleg tega pa poteka tudi prenova spletnega mesta, ki je sicer že bilo vsebinsko nadgrajeno na regijsko raven. Spletno mesto bo oktobra zaživelo v nekoliko spremenjeni podobi in treh različicah (ki se bodo razlikovale po velikosti, delno pa tudi vsebinsko); razen za navadne računalnike (z nekoliko povečano ekransko resolucijo od sedanje) bo prilagojeno še za tablične računalnike in pametne telefone.

Do septembra bodo potekale tudi aktivnosti za izboljšanje pozicije in prepoznavnosti regijskega spletnega mesta na svetovnem spletu (Google, družabna omrežja …), ki zajemajo oglasne kampanje v sistemu Google Adwords, Google Content in Google Search, v sistemu Facebook Ads ter v orodju za dostop do člankov Double Recall.

Predstavitveni filmček z zadnjega nastopa v Sarajevu si lahko ogledate tukaj.

Sorodne vsebine