Pojdi na vsebino

Ljubljana je letos pomladi pristopila k oblikovanju novega strateškega dokumenta za področje turizma za območje Mestne občine Ljubljana, saj se z letom 2013 izteče ročnost sedanjega strateškega razvojnega in trženjskega načrta. Z junijem se je zaključil finančno-analitični del, 17., 19. in 20. junija pa potekajo prve delavnice s ključnimi deležniki v podporo pripravi strateških smernic. Proces priprave strateškega dokumenta bo potekal vse do pozne jeseni, dokument pa naj bi decembra potrdil Mestni svet Mestne občine Ljubljana.

Panorama Ljubljane.

© D. Wedam

Poleg same analize turističnega povpraševanja in ponudbe je prva analitična faza vključevala tudi raziskavo turistične potrošnje v Ljubljani; za raziskavo je bila uporabljena metoda osebnega anketiranja gostov v izbranih nastanitvenih objektih, izvedena pa je bila med 28. marcem in 12. majem 2013 na vzorcu 1000 anketiranih tujih turistov, ki so v Ljubljani prenočili vsak enkrat.

Izvedena je bila tudi raziskava med hotelirji, ki naj bi posredovala natančnejše podatke o finančnem poslovanju ključnih ponudnikov hotelskih nastanitvenih zmogljivosti. V vzorec je bilo zajetih 25 ključnih ponudnikov hotelskih storitev v Ljubljani, odzvalo pa se jih je 15. Vodje prodaje oziroma direktorji hotelov so bili v okviru tega dela raziskave povprašani tudi, kaj bi bilo po njihovem mnenju treba storiti v prihodnjem obdobju za pospeševanje nadaljnjega razvoja turizma v Ljubljani in posledično za izboljšanje poslovanja vseh ključnih nosilcev turizma.

Analitični sklop je izvedel pogodbeni izvajalec Interstat, d.o.o. (metem ko je izvedbo strateškega dela prevzela Fakulteta za turistične študije Turistica iz Portoroža), rezultati pa bodo predstavljeni na junijskih strateških delavnicah, tako da jih bomo povzeli v julijskih Pismih iz Ljubljane.
 

Sorodne vsebine