Pojdi na vsebino

Ljubljana je močno zavezana trajnostnemu razvoju, kar je temeljna razvojna paradigma obstoječe turistične strategije, dokazujejo pa jo tudi številne nagrade in nazivi, ki jih je Ljubljana prejela v zadnjem času. Med zadnjimi trajnostno naravnanimi aktivnostmi smo v Turizmu Ljubljana izvedli delavnico za motiviranje hotelirjev za pridobitev zelenih certifikatov in vzpostavitev zelenih nabavnih verig.

Med prioritetami Turizma Ljubljana na področju trajnostnega razvoja je odprava šibkih točk, identificiranih v procesu ocenjevanja trajnosti destinacije po globalnih merilih za trajnostni management destinacij – in to je pomanjkanje certificiranih ponudnikov

V regiji Osrednja Slovenija sta trenutno zgolj dva ponudnika z zelenim certifikatom (Terme Snovik z marjetico EU in Posestvo Trnulja s članstvom v Biohotels), v luči Zelene prestolnice Evrope 2016, vseh aktivnosti, ki bodo potekale tudi z mednarodno udeležbo naslednje leto v Ljubljani in nadaljnjega razvoja trajnostno usmerjenega turizma pa želimo v Ljubljani več ponudnikov vzpodbuditi k pridobitvi zelenih certifikatov.

Delavnica, ki je predstavila Travelife

V Turizmu Ljubljana smo 9. junija 2015 v sodelovanju z zavodom Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace izpeljali delavnico za nastanitvene ponudnike v regiji na temo zelenih certifikatov in nabavnih verig, s katero smo želeli motivirati ponudnike k trajnostnemu poslovanju.

Glavni cilj, ki nas je vodil pri organizacije delavnice, je bil ljubljanskim hotelom predstaviti zelene znake, katerih pridobitev tehnično ni prezahtevna, kot je npr. znak EU za okolje – marjetica, ki so cenovno dostopni in predvsem programe, ki jih je mogoče postopoma nadgrajevati. Odziv hotelirjev je bil dober, zanimanje za predstavljen znak pa precejšnje.

Ob tem začenjamo tudi z aktivnostmi za vzpostavitev zelenih nabavnih verig za hotele – zeleno nabavno verigo za ljubljanske hotele z okolico bomo v prihodnjih mesecih skušali vzpostaviti najprej pilotno in jo potem širiti.

Travelife prepoznaven kot dostopen in verodostojen znak

Okoljski znak, ki smo ga še posebej predstavili na delavnici, je bil Travelife. Naj omenimo, da bo Zelena shema slovenskega turizma (ki se razvija na krovni ravni slovenskega turizma okriljem agencije SPIRIT) na ravni ponudnikov podelila znak SLOVENIA GREEN vsem tistim ponudnikom, ki bodo nosilci okoljskega znaka, ki temelji na izpolnjevanju globalnih meril za hotele in nastanitve – med njimi pa je tudi Travelife.

Travelife je mednarodno priznan in uveljavljen okoljski znak za hotele in nastanitvene ponudnike – trenutno ga ima okoli 1.300 objektov po vsem svetu, poudariti pa velja dejstvo, da je v lasti britanskega združenja agencij in organizatorjev potovanj ABTA, podpirajo pa ga vsa glavna evropska strokovna združenja in organizatorji potovanj, kot so Thomas Cook, TUI in Kuoni.

Znak velja za enega od najbolj celostnih in verodostojnih orodij, Travelife pa je hkrati prepoznaven kot shema, ki hotelom na cenovno zelo dostopen in prijazen način pomaga pri trajnostnem poslovanju – tako na področju zmanjševanja porabe vode, energije in količine odpadkov kot tudi pri povezovanju z lokalnim okoljem, varovanju človekovih pravic ter izboljšanju zadovoljstva gostov in zaposlenih. 

Ponudniki, ki se vključijo v mrežo Travelife in ki izpolnjujejo merila, pridobijo znak Travelife Gold Award ali Travelife Award of Excellence, hkrati pa so deležni promocije. 

Shema jim nudi:

  • preprost postopek za izvajanje trajnostnega poslovanja,
  • poln dostop do on-line sistema Travelife in podpornih gradiv (predlog, kontrolnih seznamov, zapisov, napotkov, priporočil),
  • reden e-časnik s priporočili, napotki in primeri dobrih praks ostalih članov Travelife,
  • -ocenjevanje, ki ga izvede ocenjevalec, certificiran pri Travelife, ki potrdi oziroma oceni trajnostno poslovanje,
  • možnost udeležbe na raznih usposabljanjih in dogodkih mreženja.

Do konca junija posebne cene in popusti za udeležence delavnice

Vsi, ki bi želeli čim prej vstopiti v sistem pridobivanja certifikata Travelife, lahko za več informacij pišete na nacionalno kontaktno točko Travelife v Sloveniji (GoodPlace, kontaktna oseba Tina H. Zakonjšek) ali kontaktirate Travelife neposredno (www.travelife.org, [email protected]). 

Ne pozabite, da do konca junija veljajo nižje cene, na katere imajo vsi udeleženci delavnice priznan še dodatni 10-odstotni popust.

Sorodne vsebine