Pojdi na vsebino

Ljubljana z močno mednarodno prisotnostjo in udejstvovanjem pomembno krepi svojo prepoznavnost, tako v strokovnih kot tudi splošnih turističnih krogih. To se kaže v več pomembnih nagradah in nazivih, ki jih je mesto prejelo v zadnjem času, pomemben gradnik te prepoznavnosti pa so tudi članstva v uglednih odborih – kot je zadnje, ko je bila direktorica Turizma Ljubljana imenovana v izvršni odbor European Cities Marketing.

Direktorica Turizma Ljubljana izvoljena v izvršni odbor European Cities Marketing

European Cities Marketing (ECM) je strokovno-raziskovalno-trženjsko združenje evropskih mest, ki povezuje vodilne evropske mestne turistične in kongresne urade, ki želijo z izmenjavo znanja in dobrih praks na evropskem območju izboljšati svoje turistične aktivnosti. Ima več kakor 125 članov iz več kot 100 večjih mest v 32 državah, njegov dejavni član pa je tudi Turizem Ljubljana. 

Je edino evropsko strokovno združenje na področju tako prostočasnega oziroma turističnega kot tudi kongresnega segmenta, članom pa nudi izredno kakovostno platformo za izmenjavo izkušenj in znanja na številnih forumih, konferencah, delovnih skupinah po vsebinskih področjih, s številnimi raziskavami, analizami in primerjalnimi študijami ter razvojem znanja.

Izvršni odbor ECM je najvišje telo združenja, ki ga sestavljajo predsednik, podpredsednik in blagajnik ter deset predstavnikov iz posameznih turističnih organizacij članic. Na letošnji skupščini združenja 5. junija 2015 v Torinu je bila v članstvo odbora za 3-letni mandat sprejeta tudi direktorica Turizma Ljubljana Petra Stušek

Izvolitev je priznanje tako njenemu osebnemu aktivnemu delu in sodelovanju v združenju kot tudi ugledu, ki ga Turizem Ljubljana in mesto Ljubljana uživata v evropskem strokovnem turističnem prostoru.

Povabilo k predstavitvi primera Ljubljane na srečanju UNWTO 

V tem kontekstu omenimo še povabilo Svetovne turistične organizacije (UNWTO) Turizmu Ljubljana, da pripravi predavanje na srečanju 40 ministrov z vsega sveta na mednarodnem srečanju UNWTO na temo »Svilene poti« (Silk Road Tourism), ki bo med 18. in 20. junijem 2015 v mestu Xian na Kitajskem. Organizatorji so direktorico Turizma Ljubljana povabili zaradi uspešnega dela Ljubljane, ki odmeva v evropskih in širših krogih – in ki, kot so navedli, prinaša tudi nagrade.

Nominacija Ljubljane za svetovno nagrado za odgovorni turizem 

Maja smo bili v Turizmu Ljubljana obveščeni o še eni nominaciji – da je Ljubljana nominirana za svetovno nagrado za odgovorni turizem (World Responsible Tourism Awards 2015) v kategoriji »Najboljša destinacija«, ki jo podeljuje organizacija Responsible Travel v sodelovanju s turistično borzo World Travel Market v Londonu. Nagrajenci bodo razglašeni na letošnji svetovni turistični borzi WTM. To je še en pomemben mednarodni uspeh, ki ponuja odlično priložnost za promocijo na tujih trgih. 

Sorodne vsebine