Pojdi na vsebino

Dobra turistična statistika se je v Ljubljani nadaljevala tudi maja. Preliminarni podatki kažejo, da je v Ljubljani maja v primerjavi z lanskim majem prenočilo 15,9 odstotka več turistov.

Breg v zelenju. V ozadju stolp grada.

© D. Wedam

Obiskovalci so v Ljubljani po oceni, opravljeni za približno štiri petine ležišč v Ljubljani,* v maju 2015 opravili 87.001 nočitev (kar je 15,9 odstotka več kot lani), po oceni za vse nastanitvene zmogljivosti pa je bilo nočitev 112.721 oziroma 16 odstotkov več kot maja lani (podatek SURS-a za maj 2014 je 97.221 nočitev). 

Skupaj je bilo v Ljubljani v petih mesecih opravljenih 355.239 nočitev, kar je 18 odstotkov več kot lani v istem obdobju.

Skoraj vzporedno z rastjo nočitev tudi rast obiska TIC-ev

V predpoletnem mesecu maju je ljubljanske TIC-e obiskalo 29.114 obiskovalcev, kar je 13 odstotkov več kot maja leto prej (2014: 25.766). Med njimi je bilo domačih 3.527, kar je 9 odstotkov manj (2014: 3.847), in tujih 25.587 (2014: 21.919), kar je 17 odstotkov več kot leto prej v istem obdobju. 

Skupaj je bilo v prvih petih mesecih 77.366 obiskovalcev, kar je 8 odstotkov več kot v enakem obdobju lani (2014: 71.477).

Rast tudi na področju vodstev

Maja 2015 smo izvedli 252 naročenih vodstev, kar je 4 odstotke več kot maja lani (2014: 242). Na naročenih organiziranih ogledih si je mesto ogledalo 6.061 turistov. 

Skupaj smo v petih mesecih izvedli 617 naročenih vodstev, kar je 7 odstotkov več kot lani v istem obdobju (2014: 574), na ta način pa si je mesto v prvih petih mesecih ogledalo 14.533 obiskovalcev.

Ob naročenih vodenih ogledih smo izvajali tudi redna vodstva po Ljubljani, ki se jih je maja udeležilo 648 turistov, skupaj v petih mesecih pa 1.316 turistov.

Nadaljnja rast prodaje storitev – v petih mesecih za tretjino

Nadalje se povečuje vrednost prodaje v TIC-ih, ki vključuje spominke, knjige, razglednice, uporabo interneta, vstopnice, vodstva, prodajo turistične kartice, izlete po Sloveniji in drugo. Maja se je obseg prodaje povečal za 35 odstotkov, prodaja v skupnem obdobju prvih petih mesecev pa je tako presegla lansko obdobje za tretjino (33 odstotkov). 

Dober trend še naprej beležimo pri prodaji Turistične kartice Ljubljana – v maju je bilo prodanih skupaj 305 kartic (123 kartic za 24 ur, 115 kartic za 48 ur in 67 kartic za 72 ur), skupaj v tem obdobju pa 663 kartic (oziroma 36 odstotkov več kot v enakem obdobju lani).

Maja smo izvajali tudi aktivnosti pospeševanja prodaje spominkov – med drugim smo poslali nov katalog Makalonce s spremnim pismom vsem hotelirjem, premišljeno dodajali nove artikle in nadgrajevali on-line trgovino. 

Objavljeni končni podatki za leto 2014 – ki so še nekoliko višji od naše ocene

Statistični urad republike Slovenije je objavil končne podatke za leto 2014 za vse nastanitvene objekte. Po končnih podatkih je bilo v Ljubljani v letu 2014 opravljenih 1.021.929 nočitev, kar je 7,7 odstotka več kot leta 2013. Po oceni, ki jo pripravljamo v Turizmu Ljubljana, je bil podatek za preteklo leto 1.000.072 nočitev oziroma 6 odstotkov več kot v enakem obdobju letu prej – kar pomeni, da je dejanski rezultat še boljši od ocene. 

Med deset trgov, kjer je bilo v letu 2014 opravljenih največ nočitev, so se v tem vrstnem redu uvrstile: Italija, Nemčija, ZDA, Združeno kraljestvo, Francija, kategorija druge azijske države, Avstrija, Srbija, Hrvaška in Japonska. Ti trgi skupaj predstavljajo 50 odstotkov vseh nočitev, opravljenih v Ljubljani.

* V Turizmu Ljubljana dnevno spremljamo okoli 80 odstotkov nastanitvenih zmogljivosti, nato pa na podlagi podatka o nočitvah in korekcijskih faktorjev, oblikovanih na podlagi večletnega povprečja odstopanj med ljubljansko in uradno (Statistični urad Republike Slovenije) statistiko, oblikujemo preliminarne podatke. 

Sorodne vsebine