Pojdi na vsebino

V aktualni Strategiji razvoja in trženja Ljubljane kot turistične destinacije smo kulturni turizem postavili med prioritete. Da bi v prihodnjem strateškem obdobju do leta 2020 izboljšali konkurenčnost tega produkta, ki na globalni ravni beleži nadpovprečne trende – smo skupaj s partnerji na destinaciji pristopili k pripravi strateških smernic kulturnega turizma.

Festival na Kongresnem trgu.

Poletni Festival Ljubljana s svojo dolgoletno tradicijo in sporedom vrhunskih umetniških dogodkov izrazito zaznamuje kulturno dogajanje v Ljubljani © Nea Culpa

Kako razumemo kulturni turizem

Kulturni turizem v Ljubljani razumemo kot turizem, ki obsega: ponudbo najkakovostnejše vrhunske institucionalne kulture ter festivalskih programov z ugledno tradicijo, ponudbo številnih dogodkov in prireditev, ki so dostopne najširšemu krogu obiskovalcev in turistov in so pogosto brezplačni, ter ponudbo programov posebnih doživetij, tur in izletov, ki predstavljajo življenjski stil in kulinarične posebnosti Ljubljane. Hkrati je prav temeljna kulturna vsebina – ki jo tvorijo identiteta mesta, ambient mesta in seveda njena zgodovina ter snovna in nesnovna kulturna dediščina – tista, ki predstavlja pomemben motivator obiska.

Razveseljivo je, da sodobni turisti vse bolj povprašujejo po lokalnih in avtentičnih izkušnjah, značilnih za utrip mesta, ki ga želijo doživeti. Brez izkušnje kulture v tem širšem in tudi ožjem smislu, ki se dotika vrhunske kulture, obiskovalci in turisti ne morejo doživeti zares pristnega ljubljanskega utripa.

Kaj želimo doseči s procesom oblikovanja smernic doseči

Naš cilj v okviru strateških smernic razvoja kulturnega turizma v Ljubljani je čim bolj povezati vse ustvarjalce in izvajalce ter producente kulturne ponudbe kot tudi vse druge deležnike na destinaciji, od nastanitev do organizatorjev potovanj gostinskih ponudnikov, trgovcev, organizatorjev potovanj in turističnih agencij. Samo skupaj lahko dosežemo evropske zglede razvitih kulturnih destinacij, kjer je vsa ponudba zbrana na enem mestu, skupaj s kombinacijami, ki poleg doživetja umetnosti ali kulturnega dogodka ponudijo cel turističen paket.

Koraki v procesu načrtovanja strateških smernic razvoja kulturnega turizma

K pripravi strateškega načrta smo pristopili celostno, predvsem pa participativno – v proces želimo vključiti vse partnerje, ki so soustvarjalci tega integralnega turističnega produkta. Najprej smo oblikovali ožjo delovno skupino, sestavljeno iz predstavnikov Turizma Ljubljana in Mestne občine Ljubljana (Oddelek za kulturo) ter zunanjih sodelavcev iz agencije za razvoj in komunikacije v turizmu Nea Culpa.

Ob ožji skupini smo oblikovali tudi širšo delovno skupino s predstavniki ključnih kulturnih institucij, organizacij in nevladnih organizacij, in sicer: Ljubljanski grad, Cankarjev dom, Festival Ljubljana, SNG Opera in Balet, Muzeji in galerije mesta Ljubljana, Slovenski etnografski muzej, Mednarodni grafični likovni center, Mestno gledališče Ljubljansko, Kinodvor, Urbani center kulture Kino Šiška, Gospodarsko razstavišče, En Knap – Španski borci in Mini teater.

Opravili smo tudi analizo dostopnih poročil in programov kulturnih institucij in kronološki pregled vseh kulturnih dogodkov v Ljubljani. Identificirali smo ključna lokalna in tradicionalna kulturna doživetja ter manjko integriranih turističnih produktov oziroma paketov s tematiko kulture. S ciljem pridobiti uvide v modele povezovanja in trženja med deležniki kulture in turizma smo poiskali dobre prakse iz primerljivih tujih mest.

V okviru procesa smo opravili skriti obisk v 15 institucijah – da bi se prepričali, na kakšen način poteka neposredno svetovanje, priporočanje in realizacija obiska posameznih razstav, predstav, koncertov in drugih dogodkov na licu mesta – ter na vse institucije, organizacije in nevladne organizacije smo poslali tudi vprašalnik v elektronski obliki. Anketirali smo 106 deležnikov in do danes pridobili 47 izpolnjenih vprašalnikov. V naslednji fazi smo izvedli poglobljene intervjuje z delovno skupino: 17 intervjujev z 21 osebami.

V podporo procesu potekajo tudi delavnice

V podporo celotnemu procesu pa poteka tudi več delavnic – 3. junija smo izvedli uvodno, sledita pa še dve v juniju (23. in 30. junij 2016) ter nato v zaključna delavnica v obliki skupne potrditve smernic kulturnega turizma v Ljubljani v avgustu oziroma septembru. Na koncu bomo oblikovali še akcijski načrt izvajanja smernic in tako strateški načrt pripeljali do zaključka v mesecu oktobru.

Sorodne vsebine