Pojdi na vsebino

Pri Turizmu Ljubljana smo se letos lotili priprave prve Strategije razvoja športnega turizma v Ljubljani (za obdobje od leta 2018 do 2025) – v sodelovanju z oddelkom za šport Mestne občine Ljubljana in ključnimi deležniki s področja športnega turizma v mestu. S strategijo si želimo pozicionirati mesto kot uveljavljeno destinacijo za odmevne mednarodne športne dogodke in za aktivne počitnice.

Trije golfisti. V ozadju Ljubljanski grad.

© Restavracija JB

Strategija, ki jo bo pisala dr. Maja Uran Maravić, izredna profesorica na Fakulteti za turistične študije Turistica v Portorožu, bo vsebovala osnovne teoretične opredelitve športnega turizma, povzetek analize stanja športnega turizma iz sekundarnih virov (Analiza športnega turizma v Sloveniji, Analiza profilov gostov, Analiza turistične potrošnje v Ljubljani ...), opredelitev vizije in strateških ciljev, opredelitev področij delovanja in ukrepov s cilji, nosilci in kazalniki, ki bodo oblikovani na podlagi rezultatov intervjujev in delavnic z deležniki. Z njimi bomo izvedli tri delavnice: prva, za oblikovanje vizije in ciljev ter vrednotenje ukrepov za uresničevanje strategije, je bila konec maja; preostali (za oblikovanje idej za inovativne športno-turistične proizvode in za oblikovanje ukrepov in aktivnosti) bosta predvidoma septembra. Poleg tega bo izvedenih štirideset intervjujev s ključnimi deležniki športnega turizma v mestu, ki smo jih opredelili pri Turizmu Ljubljana.

Izjemen potencial športnega turizma

Športni turizem je segment, ki ima glede na raziskave v svetu izjemen potencial, v Sloveniji pa se njegovega pomena čedalje bolj zaveda tudi Slovenska turistična organizacija, ki je sredi letošnjega aprila na Brdu pri Kranju pripravila konferenco in delavnico o športnem turizmu; udeležili smo se je tudi predstavniki Turizma Ljubljana. Poleg tega je njegov razvoj predviden tudi v aktualni Strategiji razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana (2014–2020); v njej je med drugim zapisano, da bo prostočasni turizem pozicioniral Ljubljano kot mesto za aktivna in romantična doživetja, mesto za uživanje v kulturi in – športu.

Ljubljana, gostiteljica odmevnih športnih dogodkov

V Turizmu Ljubljana smo prepoznali potencial prestolnice kot gostiteljice rekreativnih in profesionalnih športnih prvenstev, tudi na najvišji ravni, kot so različna prvenstva. Ljubljana je tako (tudi) letos prizorišče kar nekaj mednarodnih športnih dogodkov, ki smo jih pri Turizmu Ljubljana tudi finančno podprli.

Zakaj so športni dogodki tako pomembni za mesto? Prvič: zagotavljajo prihode oziroma prenočitve tujih gostov – športnikov, organizatorjev, predstavnikov medijev, spremljevalnih ekip, spremljevalcev in seveda udeležencev oziroma gledalcev dogodkov. Drugič: športni turizem ima, podobno kot kongresni, nadpovprečne multiplikativne učinke. Tretjič: pomembno prispeva k podobi destinacije kot dobro organizirane in profesionalne, s kakovostno infrastrukturo in ponudbo. Četrtič: športni dogodki ustvarjajo močno pozitivno publiciteto in tako pripomorejo k povečevanju prepoznavnosti mesta tudi med splošno javnostjo. In ne nazadnje: športni dogodki so pogosto privlačni sami po sebi; pomembno prispevajo k vzdušju in dogajanju v destinaciji, kar med drugim spodbuja dodatno potrošnjo obiskovalcev.

V letošnjem letu smo promocijsko posebej podprli naslednje mednarodne športne dogodke: Triglav The Rock Ljubljana, balvansko plezanje na Kongresnem trgu, ki je bilo 20. maja; Evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah v Tacnu, ki je bilo od 1. do 4. junija; Maraton Franja, največji kolesarski dogodek v Sloveniji, ki je bil od 9. do 11. junija; Ljubljana Beach Volley Challenge, turnir evropske serije v odbojki na mivki na Kongresnem trgu, ki bo od 20. do 22. julija; Ljubljana Challenger 3x3, tekmovanje v ulični košarki na Kongresnem trgu, ki bo 19. in 20. avgusta; Ljubljanski maraton, osrednjo tekaško prireditev v Sloveniji, ki bo 29. oktobra.

Aktivne počitnice v Ljubljani in Osrednji Sloveniji

Aktivne počitnice (s poudarkom na fizični aktivnosti) so zadnja leta čedalje bolj priljubljene in zavzemajo čedalje večji delež turističnega trga ponudbe in povpraševanja po vsem svetu. Pri Turizmu Ljubljana že ponujamo pestro paleto možnosti za aktivno preživljanje časa v mestu in v regiji Osrednja Slovenija in te so bile tudi v ospredju naših promocijskih aktivnosti na letošnji svetovni turistični borzi ITB Berlin v začetku marca, kjer so požele precej zanimanja med našimi poslovnimi partnerji in potencialnimi obiskovalci Ljubljane in regije. V Berlinu smo predstavili Ljubljano in regijo kot destinacijo za ljubitelje velnesa, športnih dogodkov, supanja, kajaka in kanuja, teka, pohodništva, golfa, smučanja, adrenalina ...

V prihodnje si želimo okrepiti podobo mesta in regije kot destinacije za aktivna, športno-rekreativna doživetja za različne ciljne skupine gostov.

Razvoj kolesarskega in pohodniškega turizma v Osrednji Sloveniji

V kolažu aktivnosti, po katerih je zadnja leta čedalje več povpraševanja med turisti po vsem svetu, sta med najbolj priljubljenimi kolesarjenje in pohodništvo; njun delež – tako na ravni ponudbe kot povpraševanja – se zadnja leta vidno povečuje in se bo glede na napovedi tudi v prihodnje. Zato smo se pri Turizmu Ljubljana odločili za razvoj teh dveh segmentov v Ljubljani in regiji Osrednja Slovenija, v kateri je poleg preostolnice še 25 občin.

Poleg tega je anketa, ki so jo avtorji strategije razvoja in trženja turizma v regiji Osrednja Slovenija za obdobje 2017–2022 opravili septembra leta 2016 med člani Foruma RDO Osrednja Slovenija, pokazala, da ustvarjalci turizma v regiji med največje razvojne potenciale v njej uvrščajo kolesarski in pohodniški turizem. Oboje, kolesarjenje in pohodništvo, je tudi sestavni del enega od razvojnih produktnih sklopov v aktualni strategiji regije.

Glavni cilj projekta Razvoj kolesarskega in pohodniškega turizma v regiji Osrednja Slovenija, ki ga pri Turizmu Ljubljana pripravljamo skupaj z Brand Bussines School, je prepoznati in identificirati priložnosti za nadaljnji razvoj obeh segmentov ter podati ključne smernice zanj. V okviru projekta je predvidena tudi priprava kolesarskih in pohodniških tras za turiste, ki bodo objavljene na spletni strani Visit Ljubljana in bodo vzorčni primer za nadaljnje objave novih kolesarskih in pohodniških doživetij.

Ključna ciljna skupina kolesarskega in pohodniškega turizma v Ljubljani in regiji Osrednja Slovenija so tuji turisti, ki obiščejo prestolnico z namenom aktivnega raziskovanja mesta in njegove ožje in širše okolice (celotne regije Osrednja Slovenija). Ne nagovarjamo klasičnih mestnih turistov, ki bi jim bilo aktivno spoznavanje prestolnice in regije zgolj kratka popestritev obiska, ampak predvsem tiste, ki pripotujejo z namenom, da bi kolesarili ali hodili, ob dodani vrednosti, da je izhodišče za aktivne počitnice glavno mesto države s svojo turistično infrastrukturo in pestrim dogajanjem.

S tem, ko poudarimo posebnost Ljubljane kot kolesarske in pohodniške destinacije, ji ustvarimo novo konkurenčno pozicijo in dodano vrednost, torej razlog več, da jo turisti obiščejo. Ljubljana ima priložnost za edinstveno pozicioniranje na svetovnem turističnem zemljevidu, še zlasti v primerjavi z velikimi prestolnicami, kjer je narava praviloma zgolj del kultivirane krajine (parki), in ne tudi tako »divja«, kot je v Ljubljani, predvsem pa ne tako blizu in tako hitro dosegljiva kot tukaj.

Dodana vrednost v obliki kolesarskega in pohodniškega turizma pa bi omogočila izpolnitev še enega razvojnega cilja: dvig povprečne dobe bivanja v mestu, medtem ko bi preostalim občinam in krajem v regiji omogočila večjo prepoznavnost in potencialno večje možnosti za povečan obisk tujih turistov.

Sorodne vsebine