Pojdi na vsebino

Mag. Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana, ki v ugledni organizaciji European Cities Marketing (ECM) zaseda položaj podpredsednice uprave, pristojne za prostočasni turizem, je bila na generalni skupščini, s katero se je 13. junija začela štiridnevna strokovno-izobraževalna konferenca ECM v švedskem mestu Malmö, znova izvoljena na omenjeni položaj. Na konferenci tudi vse dni nastopa v vlogi moderatorke.

Direktorica Turizma Ljubljana s predstavniki turizma.

Nova uprava ECM © ICCA

ECM: izmenjava znanj in dobrih praks med mesti

ECM povečuje konkurenčnost in uspešnost vodilnih evropskih mest. Deluje kot platforma za sodelovanje profesionalcev v prostočasnem, poslovnem in mestnem turizmu z namenom izmenjave znanj, primerov dobrih praks in mreženja. Ima več kot sto članov – pretežno evropskih mest, pa tudi mest iz drugih delov sveta, na primer Tel Aviv, Jeruzalem in Istanbul. ECM je organizacija, ki ne deluje klasično; člani se namreč srečujejo vsaj dvakrat na leto, pogosto pa tudi na manjših srečanjih strokovnih skupin. Tako se znanje in dobre prakse med njimi širijo izjemno hitro in učinkovito.

Prihodnja konferenca ECM bo v Ljubljani

Visok položaj direktorice Turizma Ljubljana v ECM vpliva na prepoznavnost Ljubljane kot turistično uspešne trajnostne destinacije v svetu in postavlja slovensko prestolnico v odločevalski položaj glede prihodnosti mestnega turizma v Evropi.

Odlična novica za Ljubljano pa je tudi, da bosta prihodnja mednarodna konferenca in generalna skupščina ECM v Ljubljani: od 5. do 8. junija 2019. Udeležilo se ju bo predvidoma okoli dvesto delegatov.

Izzivi povečevanja števila turistov

Na letošnji konferenci ECM, ki se končuje jutri, 16. junija, sta dva dneva namenjena strokovnim predavanjem in izmenjavi dobrih praks med članicami organizacije, s poudarkom na izzivih, ki jih prinaša povečanje števila turistov in potovanj po domala vsem svetu. Število mednarodnih turističnih prihodov se je v zadnjih petdesetih letih povečalo s sto milijonov na dobro milijardo, po ocenah pa se bo v prihodnjih petnajstih letih še (vsaj) podvojilo. Kako naj se destinacije soočajo s sodobnimi turističnimi trendi in povečanim vplivom turizma na okolje? Kaj lahko naredi turizem za mesta in ne obratno? Na ta in druga pereča vprašanja odgovarjajo mednarodno uveljavljeni strokovnjaki – z mnenji, zamislimi in primeri dobrih praks. 

Sorodne vsebine