Pojdi na vsebino

Združenje evropskih mestnih turističnih in kongresnih uradov ter marketinških organizacij European Cities Marketing (ECM) je na letni generalni skupščini v Ljubljani za svojo predsednico izvolilo mag. Petro Stušek, direktorico Turizma Ljubljana. Njen visoki položaj v vodilnem evropskem združenju na področju upravljanja turizma v mestnih destinacijah, promocije in marketinških dejavnosti mestnega turizma bo še dodatno okrepil podobo Ljubljane kot sodobne, turistično uspešne trajnostne destinacije in njen položaj na vrhu odločevalcev glede prihodnosti mestnega turizma v Evropi.

Direktorica Turizma Ljubljana Petra Stušek.

© Marko Delbello Ocepek

ECM združuje 124 destinacij iz 38 držav in povečuje konkurenčnost in uspešnost svojih članov, ki so tudi iz neevropskih držav. Deluje kot platforma za sodelovanje profesionalcev v prostočasnem, poslovnem in mestnem turizmu z namenom postavljati nove trende na področju mestnega turizma, izmenjave znanj, primerov dobrih praks in mreženja.

Dragocena izmenjava dobrih praks med mesti

»Biti na čelu takšnega združenja je velika čast, pa tudi odgovornost, saj pomembno vpliva na trende turizma v mestih. ECM pomembno pripomore k mojemu profesionalnem življenju. Prvič sem se z organizacijo srečala leta 2004; od takrat pridobivam dodatne dragocene izkušnje na podlagi dobrih praks številnih mest, ki jih delim s svojo ekipo in ki jih lahko nadgradimo za nadaljnji turistični razvoj Ljubljane ali se učimo iz izzivov drugih destinacij. Z veseljem tudi delimo naše odlične prakse, saj iskreno verjamemo v izobraževanje s pomočjo zgledov, v dobro vseh. Hkrati pa članstvo v takšnih združenjih pripomore tudi k promociji Ljubljane kot sodobnega in prebivalcem ter gostom prijaznega mesta,« je poudarila mag. Petra Stušek, ki je bila pred izvolitvijo na položaj predsednice ECM članica njegove uprave in nato dva zaporedna mandata podpredsednica uprave, pristojna za prostočasni turizem.

»Tako združenje ECM kot razvoj mestnega turizma sta na prelomnici; spremembe v navadah gostov in pojav novih tehnologij zahtevajo previdnost in veliko inovativnosti pri upravljanju destinacij. V mandatu predsednice ECM želim s svojimi dolgoletnimi izkušnjami pripomoči, da bomo spremembe izvajali z veliko previdnosti, a hkrati inovativno, povezovalno in z mislijo na prihodnost.«

ECM v Ljubljani

Mag. Petra Stušek je bila na novi položaj izvoljena v Ljubljani, kjer je bila od 5. do 8. junija generalna skupščina in mednarodna konferenca ECM. To neprofitno združenje si je izbralo slovensko glavno mesto za redno srečanje, ker ga, kot so zapisali na svoji spletni strani, vidi kot mesto, »znano po svoji prijateljski in mladostni srčni gostoljubnosti in optimističnemu utripu«. Tema tokratnega srečanja je bila »Tomorrow Today« (Jutri – Zdaj), navezovala pa se je na kompleksne in hitro spreminjajoče se gonilne sile mestnega turizma, kot so tehnološki razvoj, vedenje potrošnikov, pomen in vloga organizacij za destinacijski menedžment (DMO), najnovejši tržni trendi in druge vsebine, ki bodo v prihodnosti zaznamovale upravljanje destinacij.

Sorodne vsebine