Pojdi na vsebino

Ljubljana je znova prejela zlati znak Slovenia Green Destination Gold, ki potrjuje, da se ljubljanski turizem razvija po trajnostnih načelih in da si nenehno prizadeva za izboljšave na tem področju. Znak, ki ga podeljuje Slovenska turistična organizacija, je Ljubljana prvič prejela leta 2015, z novim pa ostaja ena najuspešnejših destinacij v Zeleni shemi slovenskega turizma.

Sprehajalci ob Ljubljanici. V ozadju je Ljubljanski grad.

© D. Wedam

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 opredeljuje trajnostni razvoj kot edino pravo razvojno pot. Po njej dosledno stopa tudi Ljubljana, ki jo odlikujeta zelena podoba in visoka okoljska zavest. Je prejemnica naslova Zelena prestolnica Evrope 2016 in vrste mednarodnih nagrad za trajnostni turizem; letos je, denimo, prejela nagrado organizacije Green Destinations za najboljše mesto s seznama stotih najbolj trajnostnih destinacij na svetu.

Visoka ocena za zlati znak

Ljubljana je pridobila zlati certifikat Zelene sheme slovenskega turizma s povprečno oceno 8,5 na podlagi trajnostnih meril in indikatorjev na področju destinacijskega menedžmenta, narave in pokrajine, okolja in podnebja, kulture in tradicije, družbene klime ter poslovanja turističnih podjetij.

Zelena shema slovenskega turizma

Zelena shema slovenskega turizma je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko Slovenia Green združuje prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom zagotavlja orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja ter skozi znamko Slovenia Green zeleno delovanje tudi promovira. Ključni strateški cilj sheme je uvajanje trajnostnih modelov v slovenski turizem, tako na ravni turističnih ponudnikov kot destinacij.

Trajnost: zahteva, ne izbira

Ljubljana si trajnostnega razvoja ne želi poudarjati kot konkurenčne prednosti, temveč kot temeljni konceptualni pristop. Trajnostni razvoj turizma namreč ni več vprašanje, ki dovoljuje izbiro, temveč zahteva, ki jo narekujejo povpraševanje in čedalje bolj omejeni okoljski viri.

Sorodne vsebine