Pojdi na vsebino

Na Kongresnem uradu pri Turizmu Ljubljana v času, ko so stiki z naročniki srečanj še vedno omejeni, aktivno predstavljajo ponudbo slovenske prestolnice na področju kongresnega turizma – tudi na družabnih omrežjih. Pripravili so kratke informacijske video vsebine v angleškem jeziku, katerih cilj je na jedrnat in vizualno privlačen način mednarodni kongresni javnosti predstaviti Ljubljano kot kakovostno in strnjeno kongresno destinacijo.

Naslovni diapozitiv predstavitve.

© Jaka Ivančič

Zelena srečanja

Prvi video, ki je bil pred kratkim objavljen na družbenem omrežju Linkedin, ki velja za najučinkovitejše spletno omrežje za poslovni segment, potencialnim organizatorjem srečanj Ljubljano predstavi skozi trajnostno vizijo in s tem kot mesto, kjer se vsi lokalni kongresni ponudniki zavzemajo za čim bolj zeleno industrijo. Poudarek predstavitve je zato tudi na spodbujanju pridobivanja zelenih trajnostnih certifikatov za hotele in prizorišča ter drugih aktivnosti, ki zmanjšujejo ogljični odtis poslovnih dogodkov (na primer t. i. »zero waste« srečanja.) Kot primer dobre prakse je navedena poslovna borza butičnega značaja Conventa. Video je doživel zelo pozitiven odziv na družbenih omrežjih.

Trajnostna gastronomija in družba znanja

V prihodnje nameravajo na Kongresnem uradu pri Turizmu Ljubljana ustvariti še dva videa; enega na temo kakovostne, raznolike in trajnostne gastronomije, ki je v zadnjih letih Ljubljano postavila ob bok svetovno znanim gastronomskim prestolnicam in ki pomembno vpliva tudi na percepcijo privlačnosti destinacije za organizatorje srečanj, drugega pa o zavezanosti Ljubljane razvoju družbe znanja. Ta bo Ljubljano predstavil skozi lečo razvijajočih se tehnoloških skupnosti in kot mesto, ki se zaveda, da je spodbujanje okolja, prijaznega za razvoj in medsebojno sodelovanje znanosti in gospodarstva ključno za dolgoročen uspeh in konkurenčnost destinacije.

Na mednarodnem trgu industrije srečanj je v zadnjih letih namreč opaziti, da imajo prednost pri izbiri destinacije, ki so močno vpete v lokalno znanstveno-strokovno okolje ter sodelujejo z izobraževalnimi institucijami in glavnimi raziskovalnimi inštituti. Tako laže privabljajo prestižna strokovna srečanja, ki vzpostavljajo različne povezave domačih strokovnjakov z mednarodno skupnostjo in imajo dolgoročen pozitiven vpliv na lokalno okolje.

Sorodne vsebine